લેડીસ રીસેપ્નીસ્ટ જોઈએ છીએ 7041698109.અમદાવાદ

લેડીસ રીસેપ્નીસ્ટ જોઈએ છીએ 7041698109.અમદાવાદ

rajeshkangasiya@vatsalyanews.com 06-Jan-2020 05:23 PM 97

લેડીસ રીસેપ્સનીસ્ટ જોઇએ છેA-૩૧૯, સ્વામિનારાયણ એવન્યુAEC બ્રિઝ પાસે, નારણપુરા,અમદાવાદ7041698109


Requirement Staff

Requirement Staff

vatsalyanews@gmail.com 04-Jan-2020 11:14 AM 292

female telecaller requiredPost : Marketing/Telly calling .Location: Morbi.Contact :9427222561


ઇકબાલગઢ તા.અમીરગઢ રીયલ એસ્ટેટ માં કામ કરી શકે તેવા યુવકોની જરૂર છે

ઇકબાલગઢ તા.અમીરગઢ રીયલ એસ્ટેટ માં કામ કરી શકે તેવા યુવકોની જરૂર છે

balvantrana@vatsalyanews.com 29-Dec-2019 05:33 PM 78

છેઅમારી વૃંદાવન બંગલોઝ ઈકબાલગઢ તા.અમીરગઢ જી.બનાસકાંઠા માં રીયલ એસ્ટેટ માં કામ કરી શકે તેવા યુવકોની જરૂર છેઆકર્ષક પગાર + કમિશનઈકબાલગઢ ના લોકલ યુવકો કોન્ટેક્ટ કરો9879573145


મોરબીમાં વિવિધ વિભાગ માં નોકરી

મોરબીમાં વિવિધ વિભાગ માં નોકરી

vatsalyanews@gmail.com 20-Dec-2019 03:34 PM 882

Service Department Staff Requirement*Customer Relation Executive -07*Service Advisor-05*Technician -10Sales Department Staff Requirement * Team Leader-3* Sales Executive -8* Customer Care Manager-3* A....


જોઈએ છે લેડીઝ સ્ટાફ

જોઈએ છે લેડીઝ સ્ટાફ

vatsalyanews@gmail.com 20-Dec-2019 12:53 AM 691

જોઈએ છે લેડીઝ સ્ટાફકોમ્પ્યુટર ઓપરેટર તેમજ ટેલિકોલિંગ માટે લેડીઝ સ્ટાફ જોઈએ છે....સંપર્ક 9427222561