સરદારધામ રાજકોટ કાર્યાલય માટે રીસેપશનિસ્ટ કમ ક્લાર્કની જરૂર છે

સરદારધામ રાજકોટ કાર્યાલય માટે રીસેપશનિસ્ટ કમ ક્લાર્કની જરૂર છે

kashyapjoshi@vatsalyanews.com 22-Aug-2019 09:47 PM 140

ઓફિસ ટાઈમ સવારે 10 થી 6પગાર. 8000લાયકાત. ગુડ કમ્યુનિકેશન સ્કિલ, કમ્પ્યુટર નોલેજ, વેલ પર્સનાલિટીસંપર્ક. સરદારધામ કાર્યાલય. નાનામવા મેઈન રોડ. મારવાડી સામે. રાજકોટસુભાષ ડોબરીયા - 9909123467


તા. ૨૮ ઓગસ્ટ થી તા. ૯ મી સપ્ટેમ્બર દરમિયાન હિંમતનગર ખાતે ઇન્ડીયન આર્મીમાં જોડાવા માટે ભરતીમેળો યોજાશે

તા. ૨૮ ઓગસ્ટ થી તા. ૯ મી સપ્ટેમ્બર દરમિયાન હિંમતનગર ખાતે ઇન્ડીયન આર્મીમાં જોડાવા માટે ભરતીમેળો યોજાશે

katrijuned@vatsalyanews.com 25-Jul-2019 12:29 PM 219

તા. ૨૮ ઓગસ્ટ થી તા. ૯ મી સપ્ટેમ્બર દરમિયાન હિંમતનગર ખાતે ઇન્ડીયન આર્મીમાં જોડાવા માટે ભરતીમેળો યોજાશેતા. ૨૮ ઓગસ્ટ થી તા. ૯ મી સપ્ટેમ્બર દરમિયાન હિંમતનગર ખાતેઇ ન્ડીયન આર્મીમાં જોડાવા માટે ભરતીમેળો યોજા....


નર્મદા જિલ્લામાં સ્કીલ્સ કાઉન્સીલ ઇન્ડિયા-માણસા દ્વારા સિકયુરીટી તાલીમ માટેના રજીસ્ટ્રેશન કેમ્પ

નર્મદા જિલ્લામાં સ્કીલ્સ કાઉન્સીલ ઇન્ડિયા-માણસા દ્વારા સિકયુરીટી તાલીમ માટેના રજીસ્ટ્રેશન કેમ્પ

katrijuned@vatsalyanews.com 16-Jul-2019 01:38 AM 103

નર્મદા જિલ્લામાં સ્કીલ્સ કાઉન્સીલ ઇન્ડિયા-માણસા દ્વારા સિકયુરીટી તાલીમ માટેના રજીસ્ટ્રેશન કેમ્પનું આયોજનઆજે સાગબારા અને આવતીકાલે નાંદોદમાં કેમ્પરાજપીપલા, : જુનેદ ખત્રીસિકયુરીટી સ્કીલ્સ કાઉન્સીલ ઇન્ડિય....


ડૉક્ટર જોઈએ છે...

ડૉક્ટર જોઈએ છે...

vatsalyanews@gmail.com 13-Jul-2019 08:01 PM 658

મોરબી શહેરમાં ટ્રસ્ટ સંચાલિત ક્લીનીક સંભાળી શકે તેવા MBBS / BAMS / BHMS ડોક્ટરની જરૂર છે પાર્ટ ટાઈમ / ફુલ ટાઈમજગ્યા 05સંપર્ક કરો9228800108


સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે જોબ : ઇન્ટરવ્યૂ આવતી કાલે તા.10.07.2019 બુધવારે જુઓ વિગત

સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે જોબ : ઇન્ટરવ્યૂ આવતી કાલે તા.10.07.2019 બુધવારે જુઓ વિગત

katrijuned@vatsalyanews.com 08-Jul-2019 06:42 PM 642

સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે શની અને રવિવારે સ્પેશીયલ ગાઈડ ની ભરતીઆકર્ષક પગારધોરણ....ફોટા માં જુઓ વધુ માહિતી...