નોકરી શોધતા યુવાનો માટે ખુશ ખબર

નોકરી શોધતા યુવાનો માટે ખુશ ખબર

vatsalyanews@gmail.com 29-Oct-2020 12:25 PM 507

Looking Store Executive in Telecom Sector ..!!Location - MorbiCandidates should experience minimum 1yr in Telecom Sector.Male / FemaleInterested candidates please share resume on given number.Kamal Va....


Looking Store Manager in Telecom Sector ..!!

Looking Store Manager in Telecom Sector ..!!

vatsalyanews@gmail.com 29-Oct-2020 12:24 PM 132

Looking Store Manager in Telecom Sector ..!!Location - MorbiCandidates should experience minimum 1yr in Telecom Sector.Ctc - 2.5 To 3 Lac'sInterested candidates please share resume on given number.Kam....


જય ભોલે જોબ પ્લેસમેન્ટ બાલાસિનોર

જય ભોલે જોબ પ્લેસમેન્ટ બાલાસિનોર

bharatgodha@vatsalyanews.com 21-Aug-2020 06:03 AM 141

*અ*જય ભોલે જોબ પ્લેસમેન્ટ બાલાસિનોર* *8પાસ ,9પાસ ,10પાસ ,12પાસ અને , ITI, Diploma* *પાસ માટે...**જોબ લોકેશન: સાણંદ, અમદાવાદ, હાલોલ, બરોડા,વિઠ્ઠલાપુર, અને વિરમગામ*Trade: *MMV/Turner/Diesel Mechanic/Fit....


*સેલ્સમેન ‌ જોઈએ છે.*

*સેલ્સમેન ‌ જોઈએ છે.*

bharatgodha@vatsalyanews.com 01-Jun-2020 08:19 PM 531

*સેલ્સમેન ‌ જોઈએ છે.*હિંમતનગર, ઇડર, વડાલી, ખેડબ્રહ્મા, ભિલોડા, શામળાજી , વિજયનગર,મોડાસા, મેઘરજ,ધનસુરા, બાયડ, તલોદ, પ્રાંતિજ, તાલુકા ના આજુબાજુ ના ગામડા માટે *સેલ્સમેન ‌ જોઈએ છે.*આકર્ષક પગાર પેટ્રોલ ....


લેડીસ રીસેપ્નીસ્ટ જોઈએ છીએ 7041698109.અમદાવાદ

લેડીસ રીસેપ્નીસ્ટ જોઈએ છીએ 7041698109.અમદાવાદ

rajeshkangasiya@vatsalyanews.com 06-Jan-2020 05:23 PM 422

લેડીસ રીસેપ્સનીસ્ટ જોઇએ છેA-૩૧૯, સ્વામિનારાયણ એવન્યુAEC બ્રિઝ પાસે, નારણપુરા,અમદાવાદ7041698109