જોઈએ છે લેડીઝ સ્ટાફ

જોઈએ છે લેડીઝ સ્ટાફ

vatsalyanews@gmail.com 20-Dec-2019 12:53 AM 840

જોઈએ છે લેડીઝ સ્ટાફકોમ્પ્યુટર ઓપરેટર તેમજ ટેલિકોલિંગ માટે લેડીઝ સ્ટાફ જોઈએ છે....સંપર્ક 9427222561


રાજકોટમાં એફએમસીજી બેકગ્રાઉન્ડના ઉમેદવારોની જરૂર છે

રાજકોટમાં એફએમસીજી બેકગ્રાઉન્ડના ઉમેદવારોની જરૂર છે

vatsalyanews@gmail.com 19-Dec-2019 12:34 PM 129

અમને એક પ્રતિષ્ઠિત કંપની માટે રાજકોટમાં એફએમસીજી બેકગ્રાઉન્ડના ઉમેદવારોની જરૂર છેપગાર 15000 થી 25000, પી.એફ. , E.S.I.C., અને અન્ય લાભોસંપર્ક - 7383410483/8141617640


નામાંકિત કંપની માટે લોન મેનેજર ની જરૂર છે

નામાંકિત કંપની માટે લોન મેનેજર ની જરૂર છે

vatsalyanews@gmail.com 19-Dec-2019 12:32 PM 167

અમને ભારતની એક નામાંકિત કંપની માટે અમદાવાદ સ્થાન માટેના ઉમેદવારોની જરૂર છેહોદ્દો - લોન મેનેજરખુલ્લી સ્થિતિ - 50સ્થાન - સી.જી.રોડ અમદાવાદકાર્ય - સોનાની લોન અને અન્યકમ્પોન - ગોલ્ડ લોન કંપનીપગાર - 25000 ....


લેડીસ રીસેપ્સનીસ્ટ જોઇએ છે અમદાવાદ માં

લેડીસ રીસેપ્સનીસ્ટ જોઇએ છે અમદાવાદ માં

rajeshkangasiya@vatsalyanews.com 14-Dec-2019 03:46 PM 225

લેડીસ રીસેપ્સનીસ્ટ જોઇએ છેA-૩૧૯, સ્વામિનારાયણ એવન્યુAEC બ્રિઝ પાસે, નારણપુરા,અમદાવાદ7041698109


શિક્ષકો જોઈએ છે

શિક્ષકો જોઈએ છે

vatsalyanews@gmail.com 15-Nov-2019 02:54 PM 706

શિક્ષકો જોઈએ છે.( ફકત બહેનો )1) પ્રાથમિક અને માધ્યમિક વિભાગ માટે (બધા વિષયો માટે )2) ઓફીસકામ માટે (કમ્પ્યૂટરના જાણકાર)સમય :- ફુલ ટાઈમનોંધ : પોતાના રીઝયુમ સાથે રુબરુ મળવુ.ભારતી વિદ્યાલય મોરબી, સામાકાં....