સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે જોબ : ઇન્ટરવ્યૂ આવતી કાલે તા.10.07.2019 બુધવારે જુઓ વિગત

સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે જોબ : ઇન્ટરવ્યૂ આવતી કાલે તા.10.07.2019 બુધવારે જુઓ વિગત

khatrijuned@vatsalyanews.com 08-Jul-2019 06:42 PM 1109

સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે શની અને રવિવારે સ્પેશીયલ ગાઈડ ની ભરતીઆકર્ષક પગારધોરણ....ફોટા માં જુઓ વધુ માહિતી...


માર્કેટીંગ જોબ માટે સ્ટાફ જોઇએ છે

માર્કેટીંગ જોબ માટે સ્ટાફ જોઇએ છે

vatsalyanews@gmail.com 16-Jun-2019 10:13 AM 1183

માર્કેટીંગ જોબ માટે યુવક યુવતીઓ જોઇએ છેપગાર ૧૫૦૦૦ થી ૨૦૦૦૦સંપર્ક નંબર :- ૯૭૨૩૮૧૦૯૯૧


2019 બેચ માટે હાલોલ પ્લાન્ટ

2019 બેચ માટે હાલોલ પ્લાન્ટ

vatsalyanews@gmail.com 08-Jun-2019 01:17 PM 712

Halol plant for 2019 batchEligibility CriteriaAge Limit :-18 years to 22 (Running) Years (2)Field :-Diploma in Mechanical/Electrical/Electronics. (3) Pass out Students + 2019 batch (Exam Over)(4) No b....


માર્કેટિંગ એક્સિક્યુટિવ જોઈએ છે...

માર્કેટિંગ એક્સિક્યુટિવ જોઈએ છે...

vatsalyanews@gmail.com 06-Jun-2019 03:42 PM 561

માર્કેટિંગ એક્સિક્યુટિવ જોઈએ છે...મોરબી નવા બસ સ્ટેશન ની બાજુમાં માધવ માર્કેટ માં બીજા માળે વાત્સલ્ય ન્યૂઝ માં માર્કેટિંગ એક્સિક્યુટિવ ની જરૂર છે. વધુ માહિતી માટે સંપર્ક કરો...મો.. ૭૨૬૫૮ ૯૯૭૭૭


સ્ટાફ જોઈએ છે.

સ્ટાફ જોઈએ છે.

vatsalyanews@gmail.com 06-Jun-2019 03:08 PM 1266

નવયુગ ગ્રુપ ઓફ એજ્યુકેશન-મોરબી શૈક્ષણિક સ્ટાફ ની જરૂર છે.(૧) ધોરણ ૬,૭ માં સામાજિક વિજ્ઞાન ના વિષય માટે જેમાં લાયકાત B.A.,B.ED. (૨) ધોરણ ૧૧,૧૨ માં ગુજરાતી વિષય માટે જેમાં લાયકાત M.A.,B.Ed.(૩) ધોરણ ૧૧,૧....