રાજુલા બાલકૃષ્ણ વિદ્યા પીઠ માટે સ્ટાફ જોવે છે

રાજુલા બાલકૃષ્ણ વિદ્યા પીઠ માટે સ્ટાફ જોવે છે

yogeshkanabar@vatsalyanews.com 18-Apr-2019 11:06 PM 275

રાજુલા બલક્રિષ્ના વિદ્યા પીઠ માટે અલગ અલગ સ્ટાફ ની જરૂરિયાત છે જાહેરાત મુજબ લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારે તારીખ સમયે હાજર રહેવું


સ્ટાફ જોઈએ છે.

સ્ટાફ જોઈએ છે.

sub-editor@vatsalyanews.com 18-Apr-2019 10:08 AM 871

તપોવન વિધાલય અને કોમર્સ સ્કૂલ માં સવારપાળી તેમજ બપોરપાળી માટે જુન ૨૦૧૯ થી શરૂ થતાં સત્ર માટે સ્ટાફ જોઈએ છે.અનુભવી ઉમેદવારને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે.મળવા માટેનો સમય : સવારે ૦૯:૦૦ થી ૧૨: ૦૦, તેમજ બપોરે ૦....


વિવિધ સહાયક પોસ્ટ -2019 માટે ટ્રાઇની ભરતી

વિવિધ સહાયક પોસ્ટ -2019 માટે ટ્રાઇની ભરતી

vatsalyanews@gmail.com 10-Apr-2019 04:57 PM 298

TraI Recruitment For Various Assistant Post-2019Posts:AssistantEducational Qualification:Please Read Official Notification For Educational Qualification Details.Age Limit: Maximum Age Limit: 56 YearsP....


1380 પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર (પીઆઈ), જીઇએસ, રાજ્ય કર નિરીક્ષક અને વિવિધ અન્ય લોકો માટે જીપીએસસી ભરતી - 2019

1380 પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર (પીઆઈ), જીઇએસ, રાજ્ય કર નિરીક્ષક અને વિવિધ અન્ય લોકો માટે જીપીએસસી ભરતી - 2019

vatsalyanews@gmail.com 10-Apr-2019 04:37 PM 379

GPSC Recruitment For 1380 Police Inspector (PI), GES, State Tax Inspector Various Others-2019Posts:Police Inspector (PI): 60Assistant Engineer (Mechanical): 21Research Officer: 23Assistant Engineer (....


શિક્ષકો જોઈએ છે.

શિક્ષકો જોઈએ છે.

sub-editor@vatsalyanews.com 09-Apr-2019 03:53 PM 427

શિક્ષકો જોઈએ છે. શ્રી ગીતાંજલી વિધાલય-મોરબી સ્કૂલમાં ગુજરાતી માધ્યમ માટે યોગ્ય શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા કાર્યનિપુણ,તમામ શૈક્ષણિક પ્રવુતિમાં રસ ધરાવતા શિક્ષકો જોઈએ છે. નવા શૈક્ષણિક સત્ર જૂન-૨૦૧૯ માટેવિભા....