નવસારી જિલ્લા ગાયત્રી પરિવાર તથા ગાયત્રી શક્તિપીઠ બીલીમોરા તરફથી જરૂરિયાત મંદોને કીટ વિતરણ કરવામાં આવ્યું

નવસારી જિલ્લા ગાયત્રી પરિવાર તથા ગાયત્રી શક્તિપીઠ બીલીમોરા તરફથી જરૂરિયાત મંદોને કીટ વિતરણ કરવામાં આવ્યું

hemalpatel@vatsalyanews.com 07-Apr-2020 02:46 PM 54

નવસારી જિલ્લા ગાયત્રી પરિવાર તરફથી ચીખલી મામલતદાર અને પ્રાંત ઓફિસર ની મંજૂરીથી તથા લોકલાડીલા ધારાસભ્ય શ્રી નરેશભાઇ પટેલ ની મંજૂરીથી નવસારી જિલ્લાના છ તાલુકામાં આશરે 550 જેટલી કીટનું વિતરણ કરવામાં આવ્ય....


ગાયત્રી શક્તિપીઠ પરિવાર બીલીમોરા તરફ થી ભિક્ષુકોને ફૂડ પેકેટનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું

ગાયત્રી શક્તિપીઠ પરિવાર બીલીમોરા તરફ થી ભિક્ષુકોને ફૂડ પેકેટનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું

hemalpatel@vatsalyanews.com 07-Apr-2020 02:32 PM 45

ગાયત્રી શક્તિપીઠ પરિવાર બીલીમોરા તરફથી દરરોજ ભુખ્યાને ભોજન મળી રહે એના અનુસંધાનમાં ગાયત્રી પરિવાર ટ્રસ્ટ તરફથી તેમજ ગાયત્રી શક્તિપીઠ બીલીમોરા તરફથી ૨૦૦ જેટલા ફૂડ પેકેટ નું ભિક્ષુક પોલીસ કર્મી ટ્રાફિક ....


જાયન્ટસ ગૃપ ઓફ બીલીમોરા તેમજ જા.પ્રાઈડ ઓફ બીલીમોરા દ્વારા સગર્ભા મહિલાઓને માસ્ક અને સેની ટાઈઝેર ની બોટલ વિતરણ કરવામાં આવી

જાયન્ટસ ગૃપ ઓફ બીલીમોરા તેમજ જા.પ્રાઈડ ઓફ બીલીમોરા દ્વારા સગર્ભા મહિલાઓને માસ્ક અને સેની ટાઈઝેર ની બોટલ વિતરણ કરવામાં આવી

hemalpatel@vatsalyanews.com 06-Apr-2020 10:43 PM 79

જાયન્ટ્સ વેલ્ફેર ફાઉન્ડેશન થ્રી એ ના પ્રમુખશ્રી વિજયભાઈ પટેલ જાયન્ટસ ગૃપ ઓફ બીલીમોરાના પ્રમુખશ્રી પંકજભાઈ મોદી મંત્રી શ્રી હસમુખભાઈ પટેલ જાયન્ટસ વેલ્ફેર ફાઉન્ડેશન થ્રી એ ના બ્રાન્ચ સેક્રેટરી શ્રી સુમન....


જય જલારામ માનવ સેવા ટ્રસ્ટ બીલીમોરા તરફથી ૨૫૦ જેટલા લાભાર્થીઓને અનાજ વિતરણ કરવામાં આવ્યું

જય જલારામ માનવ સેવા ટ્રસ્ટ બીલીમોરા તરફથી ૨૫૦ જેટલા લાભાર્થીઓને અનાજ વિતરણ કરવામાં આવ્યું

hemalpatel@vatsalyanews.com 05-Apr-2020 11:25 PM 43

હાલમાં કોરોના વાયરસ ની મહામારીને અનુલક્ષીને જય જલારામ માનવ સેવા ટ્રસ્ટ બીલીમોરા દ્વારા તાજેતરમાં અઢીસો જેટલા લાભાર્થીઓને અનાજ સહાય આપવામાં આવી હતી ૨૫૦ કીટ બનાવવા માટે જલારામ પ્રમુખશ્રી મહેન્દ્રભાઈ ગોળ....


ગણદેવી બજરંગદળના કાર્યકરો દ્વારા પોલીસ સેવકો માટે ચા-નાસ્તાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી

ગણદેવી બજરંગદળના કાર્યકરો દ્વારા પોલીસ સેવકો માટે ચા-નાસ્તાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી

hemalpatel@vatsalyanews.com 05-Apr-2020 11:12 PM 42

ગણદેવી નગરપાલિકાના હદ વિસ્તારમાં પોતાની ફરજ બજાવતા ગણદેવી પોલીસના જવાનોને જે હાલમાં કોરોનાવાયરસ ની મહામારીને રોકવામાં ભારતમાં સંપૂર્ણ lockdown છે ત્યાં સુધી જે સઘન ચેકિંગ રાત દિવસ ખડેપગે કરવામાં આવી ર....


શ્રી પાંચાલ સેવા સમાજ બીલીમોરા દ્વારા સમાજના જ્ઞાતિજનોને કીટ વિતરણ કરવામાં આવી

શ્રી પાંચાલ સેવા સમાજ બીલીમોરા દ્વારા સમાજના જ્ઞાતિજનોને કીટ વિતરણ કરવામાં આવી

hemalpatel@vatsalyanews.com 04-Apr-2020 05:55 PM 158

શ્રી પાંચાલ સેવા સમાજ બીલીમોરા દ્વારા આજ રોજ સમાજ તરફથી આર્થિક સહાય મેળવનાર 37 સમાજના જ્ઞાતિજનોને આર્થિક સહાય તથા અનાજની કીટનું વિતરણ બીલીમોરા ગામના 26 જ્ઞાતિજનો ચીખલી થાલા ના જ ખેરગામના એક નો ગામ ના ....


શ્રી પાંચાલ સેવા સમાજ બીલીમોરા દ્વારા સમાજના જ્ઞાતિજનોને કીટ વિતરણ કરવામાં આવી

શ્રી પાંચાલ સેવા સમાજ બીલીમોરા દ્વારા સમાજના જ્ઞાતિજનોને કીટ વિતરણ કરવામાં આવી

hemalpatel@vatsalyanews.com 04-Apr-2020 05:54 PM 19

શ્રી પાંચાલ સેવા સમાજ બીલીમોરા દ્વારા આજ રોજ સમાજ તરફથી આર્થિક સહાય મેળવનાર 37 સમાજના જ્ઞાતિજનોને આર્થિક સહાય તથા અનાજની કીટનું વિતરણ બીલીમોરા ગામના 26 જ્ઞાતિજનો ચીખલી થાલા ના જ ખેરગામના એક નો ગામ ના ....


બીલીમોરા શહેરના અગ્રણીઓ દ્વારા જરૂરિયાત મંદોને શાકભાજી અને અનાજ ની કીટ વિતરણ કરવામાં આવી

બીલીમોરા શહેરના અગ્રણીઓ દ્વારા જરૂરિયાત મંદોને શાકભાજી અને અનાજ ની કીટ વિતરણ કરવામાં આવી

hemalpatel@vatsalyanews.com 03-Apr-2020 10:07 PM 58

હાલ કોરો ના વાઈરસની મહામારીને અનુલક્ષીને બીલીમોરા શહેરના અગ્રણીઓ તથા યુવા કાર્યકર શ્રી મનહરભાઈ પટેલ તેમજ મહિલા શ્રી મંજુબેન પટેલ દાતા તરફથી બીલીમોરા શહેરના તમામ વોર્ડમાં જરૂરિયાત મંદોને કીટ વિતરણ કરવા....


ઉત્તર ભારતીય સમાજ દ્વારા જરૂરિયાત મંદ પરિવારના 400 લોકોને જમવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી

ઉત્તર ભારતીય સમાજ દ્વારા જરૂરિયાત મંદ પરિવારના 400 લોકોને જમવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી

hemalpatel@vatsalyanews.com 03-Apr-2020 03:41 PM 38

હાલ કોરોના ની મહામારી તેમજ lockdown ની સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને જરૂરિયાત મંદ પરિવારોને નિયમિત ભોજન મળી રહે એ આશયથી સ્લમ વિસ્તારમાં જરૂરિયાત મંદ ૪૦૦ જેટલા પરિવાર માટે જમવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી જે....


સ્વસ્તિક ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ બીલીમોરા દ્વારા ફૂડ પેકેટનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું

સ્વસ્તિક ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ બીલીમોરા દ્વારા ફૂડ પેકેટનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું

hemalpatel@vatsalyanews.com 01-Apr-2020 11:23 PM 157

હાલ કોરોના ની મહામારી તેમજ lockdown ની સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને ગરીબ પરિવારોને નિયમિત ભોજન મળી રહે એ આશયથી સ્લમ વિસ્તારમાં જરૂરિયાત મંદોને ફૂડ પેકેટનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું જે જલારામ મંદિર સોમનાથ....