કોટલી ગામમા લોકો પાણીના મળતા પરેશાન, તંત્ર બે ધ્યાન

કોટલી ગામમા લોકો પાણીના મળતા પરેશાન, તંત્ર બે ધ્યાન

vatsalyanews@gmail.com 29-May-2020 08:11 PM 279

તાપી જિલ્લા માં આવેલ નિઝર તાલુકના કોટલી ગામમા એક બે જગ્યાએ બોર આધારિત પાણી મળે છે પાણી પુરવઠાનું પાણી પણ સમય સર મળતું નથી તાપી જિલ્લા ના નિઝર તાલુકના કોટલી ગામમા આશરે 3000 જેટલી વસ્તી ધરાવતૂ ગામ છે ....


1