*સેલ્સમેન ‌ જોઈએ છે.*

*સેલ્સમેન ‌ જોઈએ છે.*

bharatgodha@vatsalyanews.com 01-Jun-2020 08:19 PM 622

*સેલ્સમેન ‌ જોઈએ છે.*હિંમતનગર, ઇડર, વડાલી, ખેડબ્રહ્મા, ભિલોડા, શામળાજી , વિજયનગર,મોડાસા, મેઘરજ,ધનસુરા, બાયડ, તલોદ, પ્રાંતિજ, તાલુકા ના આજુબાજુ ના ગામડા માટે *સેલ્સમેન ‌ જોઈએ છે.*આકર્ષક પગાર પેટ્રોલ ....


લેડીસ રીસેપ્નીસ્ટ જોઈએ છીએ 7041698109.અમદાવાદ

લેડીસ રીસેપ્નીસ્ટ જોઈએ છીએ 7041698109.અમદાવાદ

rajeshkangasiya@vatsalyanews.com 06-Jan-2020 05:23 PM 487

લેડીસ રીસેપ્સનીસ્ટ જોઇએ છેA-૩૧૯, સ્વામિનારાયણ એવન્યુAEC બ્રિઝ પાસે, નારણપુરા,અમદાવાદ7041698109


Requirement Staff

Requirement Staff

vatsalyanews@gmail.com 04-Jan-2020 11:14 AM 672

female telecaller requiredPost : Marketing/Telly calling .Location: Morbi.Contact :9427222561


રાજકોટમાં એફએમસીજી બેકગ્રાઉન્ડના ઉમેદવારોની જરૂર છે

રાજકોટમાં એફએમસીજી બેકગ્રાઉન્ડના ઉમેદવારોની જરૂર છે

vatsalyanews@gmail.com 19-Dec-2019 12:34 PM 280

અમને એક પ્રતિષ્ઠિત કંપની માટે રાજકોટમાં એફએમસીજી બેકગ્રાઉન્ડના ઉમેદવારોની જરૂર છેપગાર 15000 થી 25000, પી.એફ. , E.S.I.C., અને અન્ય લાભોસંપર્ક - 7383410483/8141617640


લેડીસ રીસેપ્સનીસ્ટ જોઇએ છે અમદાવાદ માં

લેડીસ રીસેપ્સનીસ્ટ જોઇએ છે અમદાવાદ માં

rajeshkangasiya@vatsalyanews.com 14-Dec-2019 03:46 PM 370

લેડીસ રીસેપ્સનીસ્ટ જોઇએ છેA-૩૧૯, સ્વામિનારાયણ એવન્યુAEC બ્રિઝ પાસે, નારણપુરા,અમદાવાદ7041698109