જીલ્લા ન્યાયાધીશ માટે 2019 ની ઉચ્ચત્તમ ગુજરાતની ભરતી

જીલ્લા ન્યાયાધીશ માટે 2019 ની ઉચ્ચત્તમ ગુજરાતની ભરતી

vatsalyanews@gmail.com 02-Apr-2019 04:28 PM 372

High Court Of Gujarat Recruitment For District Judge Post 2019Post: District JudgesTotal No. Of Posts: 26Educational Qualification: Please Read Official Notification For Educational Qualification Deta....


2367 સુપરવાઇઝર પ્રશિક્ષક પોસ્ટ્સ 2019 માટે જીએસએસએસબી ભરતી

2367 સુપરવાઇઝર પ્રશિક્ષક પોસ્ટ્સ 2019 માટે જીએસએસએસબી ભરતી

vatsalyanews@gmail.com 02-Apr-2019 03:47 PM 748

GSSSB recruitment For 2367 Supervisor Instructor Posts 2019Total Posts : 2367Educational Qualiffication :- Please Read Official Notification For Education Qualification DetailsApplication Fee :- Detai....


સ્ટાફ સિલેશન માં ઓનલાઇન ભરતી

સ્ટાફ સિલેશન માં ઓનલાઇન ભરતી

vatsalyanews@gmail.com 18-Mar-2019 12:48 PM 518

સ્ટાફ સિલેશન માં ઓનલાઇન ભરતી (પોસ્ટમા ઓનલાઇન ભરતી) જગ્યાનુ નામ :Postal assistant/ sorting assistant, Data Entry Operators , Lower Division Clerk/ Junior Secretariat Assistantલાયકાત :૧૨ પાસ ફી : ૧૦૦ Ge....


ભારતીય રેલ્વેમાં ઓનલાઇન ભરતી

ભારતીય રેલ્વેમાં ઓનલાઇન ભરતી

vatsalyanews@gmail.com 18-Mar-2019 12:32 PM 553

ભારતીય રેલ્વેમાં ઓનલાઇન ભરતી Groud D Postલાયકાત : ૧૦ પાસ અથવા ITI પાસ ઉમર :૧૮ થી ૩૩ વર્ષ કુલ જગ્યા :103739 છેલ્લી તારીખ :23/04/2019ફી: Genaral /obc:500, Female,SC/ST/PH:250ભારતીય રેલ્વેમાં ઓનલાઇન ભરતી....


GPSC પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર, ગુજરાત ઈજનેર સેવા, સહાયક મોટર વાહન નિરીક્ષક, રાજ્ય વેરા નિરીક્ષક, મદદનિશ ઈજનેર, પ્રધ્યાપક જેવી વિવિધ ભરતી ની જાહેરાત

GPSC પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર, ગુજરાત ઈજનેર સેવા, સહાયક મોટર વાહન નિરીક્ષક, રાજ્ય વેરા નિરીક્ષક, મદદનિશ ઈજનેર, પ્રધ્યાપક જેવી વિવિધ ભરતી ની જાહેરાત

vatsalyanews@gmail.com 16-Mar-2019 05:30 PM 375

GPSC Recruitment for 1380 Police Inspector (PI), GES, State Tax Inspector Various Others Posts 2018-19 (OJAS)GPSC પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર, ગુજરાત ઈજનેર સેવા, સહાયક મોટર વાહન નિરીક્ષક, રાજ્ય વેરા નિરીક્ષક, ....