રેલ્વે ભરતી સૌથી મોટી ભરતી

રેલ્વે ભરતી સૌથી મોટી ભરતી

vatsalyanews@gmail.com 08-Mar-2019 06:21 PM 537

ધોરણ ૧૨ પાસ અથવા સમકક્ષ આઈ.ટી.આઈ/ડિપ્લોમા અથવા ગ્રેજ્યુએટ અથવા સમકક્ષછેલ્લી તારીખ :૩૧/૦૩/૨૦૧૯ ફી : (Rs.૫૦૦/-જનરલ /ઓ.બી.સી) (Rs.૨૫૦/-એસ.સી./એસ.ટી.)વય મર્યાદા : ૧૮ થી ૩૦ વર્ષ વધુ જાણકારી માટે : www.sark....


Indian Navy Recruitment for 554 Tradesman Posts 2019

Indian Navy Recruitment for 554 Tradesman Posts 2019

vatsalyanews@gmail.com 28-Feb-2019 11:45 AM 237

Total Posts:554 PostsPosts Name: Tradesman mateGeneral Central Service, Group ‘C’ ,Non Gazetted, Industrial (Pay Band as per Seventh CPC, Level 1- Rs.18000-56900)Education:10th Standard pass from a re....


ફૂડ કૉર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (એફસીઆઈ) 4103 વિવિધ પોસ્ટ્સ 2019

ફૂડ કૉર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (એફસીઆઈ) 4103 વિવિધ પોસ્ટ્સ 2019

vatsalyanews@gmail.com 28-Feb-2019 11:13 AM 210

Posts:Junior Engineer (Civil):Age Limit: Max 28BE / B.Tech Degree in Civil Engineering OR Diploma in Civil Engineering with 1 Year Exp.Junior Engineer (Electrical / Mechanical)Age Limit:Max 28BE / B.T....


391 એકાઉન્ટન્ટ, ટેક્નિશિયન અને ટ્રેડ એપ્રેન્ટિસ માટે આઈઓસીએલ ભરતી 2019

391 એકાઉન્ટન્ટ, ટેક્નિશિયન અને ટ્રેડ એપ્રેન્ટિસ માટે આઈઓસીએલ ભરતી 2019

vatsalyanews@gmail.com 26-Feb-2019 12:19 PM 251

Posts:Trade Apprentice-AccountantTechnician ApprenticeTrade ApprenticeTotal Posts :391Education : Please Read Official Notification Selection Process : Candidates Will be selected based on an intervie....


Railway Recruitment Boards (RRBs) And Railway Recruitment Cells (RRCs) Recruitment for around 1,30,000 posts 2019

Railway Recruitment Boards (RRBs) And Railway Recruitment Cells (RRCs) Recruitment for around 1,30,000 posts 2019

vatsalyanews@gmail.com 20-Feb-2019 05:07 PM 258

PostsRRB/CEN 01/2019 Non-Technical popular Categories (NTPC)RRB/CEN 02/2019 Para-Medical StaffRRB/CEN 03/2019 Ministerial And Isolated CategoriesRRC-01/2019 Level-1 PostsTotal Posts :-Around 1,30,000E....