જીલ્લા રોજગાર એક્સચેન્જ, પાલનપુર "રોજગાર ભારતી મેળ

જીલ્લા રોજગાર એક્સચેન્જ, પાલનપુર "રોજગાર ભારતી મેળ

vatsalyanews@gmail.com 04-Jan-2019 09:58 AM 182

જીલ્લા રોજગાર એક્સચેન્જ, પાલનપુર "રોજગાર ભારતી મેળો" (07-01-2019)પોસ્ટ્સનું નામ, શૈક્ષણિક લાયકાત અને અન્ય વિગતો: કૃપા કરીને સત્તાવાર જાહેરાત વાંચો.અરજી કેવી રીતે કરવી: રસપાત્ર અને લાયક ઉમેદવારોને જાહે....


જુનીયર કલાર્કની ભરતીની વિગતવાર જાહેરાત જોવા માટે

જુનીયર કલાર્કની ભરતીની વિગતવાર જાહેરાત જોવા માટે

vatsalyanews@gmail.com 03-Jan-2019 12:26 PM 725

ગુજરાતમાં અલગ-અલગ જિલ્લાઓની કૃષિ યુનીવર્સીટીઓમાં આવી ક્લાર્ક ની ભરતીઓનલાઈન ફોર્મ ભરવા : અહી ક્લિક કરો


લેબોરેટરી સહાયક પોસ્ટ 2019 માટે MSU બરોડા ભરતી

લેબોરેટરી સહાયક પોસ્ટ 2019 માટે MSU બરોડા ભરતી

vatsalyanews@gmail.com 03-Jan-2019 09:57 AM 405

મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી ઓફ બરોડા ભરતી માટે લેબોરેટરી સહાયક પોસ્ટ 2019 ની ભરતીપોસ્ટનું નામ: લેબોરેટરી સહાયકશૈક્ષણિક લાયકાત અને અન્ય વિગતો: કૃપા કરીને સત્તાવાર જાહેરાત વાંચો.અરજી કેવી રીતે કરવી: રસ....


આઈસીડીએસ શહેરી યોજના, આંગણવાડી કાર્યકર અને હેલ્પર

આઈસીડીએસ શહેરી યોજના, આંગણવાડી કાર્યકર અને હેલ્પર

vatsalyanews@gmail.com 03-Jan-2019 09:52 AM 228

આઈસીડીએસ શહેરી યોજના, આંગણવાડી કાર્યકર અને હેલ્પર પોસ્ટ્સ 2019 માટે વડોદરા ભરતીપોસ્ટ્સનું નામ અને શૈક્ષણિક લાયકાત:• આંગણવાડી કાર્યકર:ન્યૂનતમ 10 પાસ અને ઉપર• આંગણવાડી હેલ્પર:ન્યૂનતમ 7 પાસ અને ઉપરઉંમર મ....


જૂનિયર સહાયક એન્ટોમોલોજિસ્ટ પોસ્ટ્સ 2019 માટે AMC

જૂનિયર સહાયક એન્ટોમોલોજિસ્ટ પોસ્ટ્સ 2019 માટે AMC

vatsalyanews@gmail.com 03-Jan-2019 09:48 AM 149

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) જુનિયર સહાયક એન્ટોમોલોજિસ્ટ પોસ્ટ્સ 2019 માટે ભરતીકુલ પોસ્ટ્સ: 03 પોસ્ટ્સપોસ્ટ્સનું નામ: જુનિયર સહાયક એન્ટોમોલોજિસ્ટશૈક્ષણિક લાયકાત અને અન્ય વિગતો: કૃપા કરીને સત્તા....