મોરબી માં નવા શરૂ થતાં તનિષ્કના શોરૂમ માટે વોક-ઇન ઇન્ટરવ્યુ

મોરબી માં નવા શરૂ થતાં તનિષ્કના શોરૂમ માટે વોક-ઇન ઇન્ટરવ્યુ

sub-editor@vatsalyanews.com 06-Apr-2019 02:49 PM 1427

સ્ટાફ જોઈએ છે.મોરબી માં નવાશરૂ થતાં તનિષ્કના શોરૂમ માટે વોક-ઇન ઇન્ટરવ્યુભારતના સૌથી મોટા જવેલર સાથે કારકિર્દી બનાવવાની ઉતમ તકરીટેઇલ સેલ્સ ગર્લ્સ / બોય :પ્રભાવશાળી વ્યક્તિત્વ, આકર્ષક વાક્છટા, સુંદર સેલ....


સેલ્સ માટે સ્ટાફ જોઈએ છે.

સેલ્સ માટે સ્ટાફ જોઈએ છે.

vatsalyanews@gmail.com 31-Jan-2019 03:00 PM 679

સેલ્સ માટે સ્ટાફ જોઈએ છે.અનુભવી બિનઅનુભવી સેલ્સ માટે છોકરીયો જોઈએ છે.સંપર્ક : કુંધાણી નોવેલ્ટી સ્ટોર , ગઢની રાંગ, કાપડ બજાર, મોરબી મોબાઈલ 9925156656


1