ઇકબાલગઢ તા.અમીરગઢ રીયલ એસ્ટેટ માં કામ કરી શકે તેવા યુવકોની જરૂર છે

ઇકબાલગઢ તા.અમીરગઢ રીયલ એસ્ટેટ માં કામ કરી શકે તેવા યુવકોની જરૂર છે

balvantrana@vatsalyanews.com 29-Dec-2019 05:33 PM 174

છેઅમારી વૃંદાવન બંગલોઝ ઈકબાલગઢ તા.અમીરગઢ જી.બનાસકાંઠા માં રીયલ એસ્ટેટ માં કામ કરી શકે તેવા યુવકોની જરૂર છેઆકર્ષક પગાર + કમિશનઈકબાલગઢ ના લોકલ યુવકો કોન્ટેક્ટ કરો9879573145


મોરબીમાં વિવિધ વિભાગ માં નોકરી

મોરબીમાં વિવિધ વિભાગ માં નોકરી

vatsalyanews@gmail.com 20-Dec-2019 03:34 PM 1072

Service Department Staff Requirement*Customer Relation Executive -07*Service Advisor-05*Technician -10Sales Department Staff Requirement * Team Leader-3* Sales Executive -8* Customer Care Manager-3* A....


માર્કેટીંગ જોબ માટે સ્ટાફ જોઇએ છે

માર્કેટીંગ જોબ માટે સ્ટાફ જોઇએ છે

vatsalyanews@gmail.com 16-Jun-2019 10:13 AM 1178

માર્કેટીંગ જોબ માટે યુવક યુવતીઓ જોઇએ છેપગાર ૧૫૦૦૦ થી ૨૦૦૦૦સંપર્ક નંબર :- ૯૭૨૩૮૧૦૯૯૧


સ્ટાફ જોઈએ છે.

સ્ટાફ જોઈએ છે.

vatsalyanews@gmail.com 20-Apr-2019 07:22 PM 619

વડોદરામાં પ્રખ્યાત એવું શિવ કેટરર્સ જેનામાટે અનુભવી તેમજ બીનઅનુભવી ગર્લ્સ તેમજ બોય ની જરૂર છે.ઓછામાં ઓછા ૪૦ સ્ટાફ ની જરૂર છે.તેમજ વધુ માહિતી માટે વશરામભાઈ જોષી મો.નં. ૯૯૨૫૨ ૭૦૧૮૯, મુકેશભાઈ જોષી મો.નં.....


સ્ટાફ જોઈએ છે.

સ્ટાફ જોઈએ છે.

sub-editor@vatsalyanews.com 19-Apr-2019 11:39 AM 763

ગજાનન ઓટો સેન્ટર માટે અનુભવી તેમજ બિનઅનુભવી સ્ટાફ ની જરૂર છે.તેમજ વધુ માહિતી માટે ૯૯૯૮૭ ૭૭૩૫૧/૮૫૧૧૧ ૮૪૪૮૮ પર સંપર્ક કરવો. અથવા રૂબરુ મુલાકાત કરવી.સ્થળ: લતીપર રોડ, સર્કિટ હાઉસની સામે, ટંકારા, મોરબી.