નર્સિંગ ટ્રેનર જોવે છે

નર્સિંગ ટ્રેનર જોવે છે

yogeshkanabar@vatsalyanews.com 23-Jan-2021 04:16 PM 92

જોઈએ છેGHCL Vocational Training institute - Jafrabad.નર્સિંગ ટ્રેનર - મહિલા ઉમેદવાર,GNM- ૧ વર્ષ અનુભવી,ANM- ૨ વર્ષ અનુભવી,vtijafrabad@ghcl.co.in પર આપના રીસ્યુમ્મ નો મેઈલ કરવો.સંપર્ક નંબર - ૯૪૦૮૦૪૩૪૪૪....


ટેલીકોલર લેડીસ જોઈએ છે અમદાવાદ માં. 8128472392

ટેલીકોલર લેડીસ જોઈએ છે અમદાવાદ માં. 8128472392

rajeshkangasiya@vatsalyanews.com 29-Dec-2020 04:57 PM 85

એરટેલ, વોડાફોન, જીઓ જેવી કંપની માં ટેલીકોલર લેડીસ જોઈએ છે.8128472392. પર કોલ કરો


નોકરી શોધતા યુવાનો માટે ખુશ ખબર

નોકરી શોધતા યુવાનો માટે ખુશ ખબર

vatsalyanews@gmail.com 29-Oct-2020 12:25 PM 700

Looking Store Executive in Telecom Sector ..!!Location - MorbiCandidates should experience minimum 1yr in Telecom Sector.Male / FemaleInterested candidates please share resume on given number.Kamal Va....


Looking Store Manager in Telecom Sector ..!!

Looking Store Manager in Telecom Sector ..!!

vatsalyanews@gmail.com 29-Oct-2020 12:24 PM 178

Looking Store Manager in Telecom Sector ..!!Location - MorbiCandidates should experience minimum 1yr in Telecom Sector.Ctc - 2.5 To 3 Lac'sInterested candidates please share resume on given number.Kam....


જય ભોલે જોબ પ્લેસમેન્ટ બાલાસિનોર

જય ભોલે જોબ પ્લેસમેન્ટ બાલાસિનોર

bharatgodha@vatsalyanews.com 21-Aug-2020 06:03 AM 234

*અ*જય ભોલે જોબ પ્લેસમેન્ટ બાલાસિનોર* *8પાસ ,9પાસ ,10પાસ ,12પાસ અને , ITI, Diploma* *પાસ માટે...**જોબ લોકેશન: સાણંદ, અમદાવાદ, હાલોલ, બરોડા,વિઠ્ઠલાપુર, અને વિરમગામ*Trade: *MMV/Turner/Diesel Mechanic/Fit....