મોરબી-માળીયા પેટા ચૂંટણી પરિણામ: રાઉન્ડ-૧૦

vatsalyanews@gmail.com 10-Nov-2020 10:59 AM

મોરબી-માળીયા પેટા-ચૂંટણી : જુઓ કોને કેટલા મત મળ્યા.સમય : ૧૦:૫૮ રાઉન્ડ : ૧૦રાઉન્ડ ૧૦ ના અંતે કોંગ્રેસ ૧૩૯૫ મતે આગળ અત્યાર સુધીમાં મળેલ મતો...(૧) જ્યંતીલાલ પટેલ (કોંગ્રેસ) : ૧૬૮૯૭(૨) બ્રિજેશ મેરજા (ભાજપ....


વાત્સલ્ય ન્યૂઝ પર લાઈવ નિહાળો અયોધ્યા રામ મંદીર ભૂમીપૂજન

vatsalyanews@gmail.com 05-Aug-2020 10:05 AM

વાત્સલ્ય ન્યૂઝ પર લાઈવ નિહાળો અયોધ્યા રામ મંદીર ભૂમીપૂજન


ભારત સરકારના નાણાં મંત્રી નિર્મલા સિતરમણની પ્રેસ કોન્ફ્ર્ન્સ

vatsalyanews@gmail.com 13-May-2020 04:06 PM

ભારત સરકારના નાણાં મંત્રી નિર્મલા સિતરમણની પ્રેસ કોન્ફ્ર્ન્સ


વડાપ્રધાન મોદીજી નું રાષ્ટ્ર જોગ સંદેશ

vatsalyanews@gmail.com 12-May-2020 08:15 PM

વડાપ્રધાન મોદીજી નું રાષ્ટ્ર જોગ સંદેશ


૩ મે સુધી લોક ડાઉન - PM મોદિ

vatsalyanews@gmail.com 14-Apr-2020 10:21 AM

૩ મે સુધી લોક ડાઉન - PM મોદિ


વાત્સલ્ય ન્યુઝ ગૌરવવંતી ગુજરાત સમાચાર || Gauravvanti Gujarat | Vatsalya News | Episode 54

vatsalyanews@gmail.com 23-Nov-2019 07:16 PM

વાત્સલ્ય ન્યુઝ ગૌરવવંતી ગુજરાત સમાચાર || Gauravvanti Gujarat | Vatsalya News | Episode 54


Kirtidan Gadhvi Live Patidar Navratri Mahotsav Day 3

vatsalyanews@gmail.com 01-Oct-2019 10:22 PM

Kirtidan Gadhvi Live Patidar Navratri Mahotsav Morbi Day 3


ગુજરાત ગરીમા ૨૭-૯-૨૦૧૯

vatsalyanews@gmail.com 27-Sep-2019 08:21 PM

ગુજરાત ગરીમા ૨૭-૯-૨૦૧૯


ગુજરાત ગરીમા ૨૬-૯-૨૦૧૯

vatsalyanews@gmail.com 27-Sep-2019 08:21 PM

ગુજરાત ગરીમા ૨૬-૯-૨૦૧૯


ગુજરાત ગરીમા ૨૫-૯-૨૦૧૯

vatsalyanews@gmail.com 27-Sep-2019 08:20 PM

ગુજરાત ગરીમા ૨૫-૯-૨૦૧૯