બે વર્ષથી નાસતા ફરતાં આરોપીને દબોચતી નલીયા પોલીસ

બે વર્ષથી નાસતા ફરતાં આરોપીને દબોચતી નલીયા પોલીસ

bimalmankad@vatsalyanews.com 08-Jun-2019 03:38 PM 125

બિમલ માંકડ 78746 35092વાત્સલ્ય ન્યુઝ બ્યુરોચીફ કચ્છરિપોર્ટ :- નવીન મહેતામુન્દ્રા મરીન પોલીસ મથકના બે વર્ષથી વોન્ટરડ આરોપીને પકડી પાડતી નલીયા પોલીસમુન્દ્રા મરીન પોલીસ સ્ટેશન ફસ્ટ ગુનાં ૨જીસ્ટર.નં-૯-૧૭ ....


મોટી વમોટી ગામમાંથી ઈંગ્લીશ પ્રકારનો દારૂ ઝડપી પાડતી નલીયા પોલીસ

મોટી વમોટી ગામમાંથી ઈંગ્લીશ પ્રકારનો દારૂ ઝડપી પાડતી નલીયા પોલીસ

bimalmankad@vatsalyanews.com 06-Jun-2019 06:46 PM 399

બિમલ માંકડ 78746 35092વાત્સલ્ય ન્યુઝ બ્યુરોચીફ કચ્છરિપોર્ટ : નવીન મહેતાઅબડાસા તાલુકાના મોટી વમોટી ગામમાંથી ઈંગ્લીશ પ્રકારનો દારૂ ઝડપી પાડતી નલીયા પોલીસપોલીસ દ્વારા સમગ્ર રાજ્યમાં દારૂ અને જુગાર પર લાલ....


1