અરવલ્લી ખાતે ‘પ્રેસ ડે’ના ઉપક્રમે વેબિનાર યોજાયો

અરવલ્લી ખાતે ‘પ્રેસ ડે’ના ઉપક્રમે વેબિનાર યોજાયો

vatsalyanews@gmail.com 24-Nov-2020 04:10 PM 143

જિલ્લા માહિતી કચેરી અરવલ્લી અને પ્રેસ અકાદમી, ગાંધીનગરના સંયુક્ત ઉપક્રમે ‘કોવિડ કાળમાં મીડિયાની ભૂમિકા અને મીડિયા પર તેની અસરો’ પર તજજ્ઞ વક્તાઓ દ્વારા રસપ્રદ વાર્તાલાપ યોજાયોકોરોના કાળમાં લોકોના બેજવા....


અરવલ્લી જિલ્લામાં જળ સંચય યોજનાના ભ્રષ્ટાચારનો મામલો ગરમાયો

અરવલ્લી જિલ્લામાં જળ સંચય યોજનાના ભ્રષ્ટાચારનો મામલો ગરમાયો

kiritpatel@vatsalyanews.com 11-Jun-2020 08:55 PM 307

અરવલ્લી જિલ્લામાં જળસંચય યોજના અંતર્ગત તળાવો ઉંડા કરવા અને ચેકડેમ રિપેર કરવા જેવી મહત્ત્વપૂર્ણ કામગીરી ચાલી રહી છે આ યોજનામાં સરકારનો ઉદ્દેશ પાણીના તળ ઊંચા આવી અને ખેડૂતોને સિંચાઇનું પાણી મળી રહે તે હ....


અરવલ્લી ધોરણ-૧૦માં ૬૧.૧૦ ટકા પરીણામ સાથે સમગ્ર રાજ્યમાં ૧૨ ક્રમે

અરવલ્લી ધોરણ-૧૦માં ૬૧.૧૦ ટકા પરીણામ સાથે સમગ્ર રાજ્યમાં ૧૨ ક્રમે

hitendrapatel@vatsalyanews.com 09-Jun-2020 06:05 PM 240

અહેવાલઅરવલ્લી ધોરણ-૧૦માં ૬૧.૧૦ ટકા પરીણામ સાથે સમગ્ર રાજ્યમાં ૧૨ ક્રમેજિલ્લાના ૨૬ કેન્દ્રો પરથી ૧૬૧૨૫ પૈકી ૧૫,૮૫૯ પરીક્ષાર્થીઓઉપસ્થિત રહી પરીક્ષા આપી હતી. જિલ્લાની ૧૦ શાળાઓનું ૧૦૦ ટકા પરીણામગુજરાત રાજ....


1