૮.૫૬ મીટર ગોળો ફેંકી રૂબીએ ૨૬ વર્ષ જુનો ૮.૩૫ મીટરનો રેકોર્ડ તોડી  નવો રેકોર્ડ  પ્રસ્થાપિત કરી સુવર્ણચંદ્રક મેળવ્યો

૮.૫૬ મીટર ગોળો ફેંકી રૂબીએ ૨૬ વર્ષ જુનો ૮.૩૫ મીટરનો રેકોર્ડ તોડી નવો રેકોર્ડ પ્રસ્થાપિત કરી સુવર્ણચંદ્રક મેળવ્યો

vatsalyanews@gmail.com 19-Dec-2019 10:58 AM 121

સામાન્ય રીતે શિક્ષક દંપતીના સંતાન હોય એટલે માતા-પિતાની ઇચ્છા હોય કે તેમનું સંતાન પણ શિક્ષક જ બને પરંતુ રાજસ્થાનને અડીને આવેલા અરવલ્લી જિલ્લાના લુસડીયા ગામની આદિવાસી દિકરી રૂબી સુવેરાએ શિક્ષણની સાથે....


અરવલ્લી જિલ્લામાં સભા ભરવી કે બોલાવવા  તેમજ સરઘસ પર  પ્રતિબંધિક હુકમો જાહેર કરાયા

અરવલ્લી જિલ્લામાં સભા ભરવી કે બોલાવવા તેમજ સરઘસ પર પ્રતિબંધિક હુકમો જાહેર કરાયા

vatsalyanews@gmail.com 19-Dec-2019 10:23 AM 108

મોડાસા- આગામી દિવસોમાં ખ્રિસ્તી સમુદાયનો નાતાલનો તહેવાર આવતો હોઇ ખાનગી ઇનપુટોને ધ્યાને લેતાં કાયદો વ્યવસ્થા જળવાય તે માટે તા. ૧૮- ૧૨-૨૦૧૯ ના કલાક ૦૦-૦૦થી તા. ૩૧- ૧૨-૨૦૧૯ ના કલાક ૨૪-૦૦ કલાક સુધી સમગ્ર ....


અરવલ્લી જિલ્લામાં મતદારયાદી ખાસ સંક્ષિપ્ત સુધારણા કાર્યક્રમ અંતર્ગત પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી લોંચીંગ કરવામાં આવ્યુ

અરવલ્લી જિલ્લામાં મતદારયાદી ખાસ સંક્ષિપ્ત સુધારણા કાર્યક્રમ અંતર્ગત પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી લોંચીંગ કરવામાં આવ્યુ

kashyapjoshi@vatsalyanews.com 01-Sep-2019 05:27 PM 170

ભારતના ચૂંટણી પંચ ધ્વારા તા. ૦૧-૦૧-૨૦૨૦ ની લાયકાતની તારીખના સંદર્ભે મતદારયાદી ખાસ સંક્ષિપ્ત સુધારણા કાર્યક્રમ અંતર્ગત Electors Verification Programme (EVP ) આજરોજ લોંચીંગ પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી નાયબ જિલ....


1