મહિસાગર જીલ્લા મા હેલ્પીંગ હેન્ડ ટ્રસ્ટ દ્વારા વિવિધ ગામોમાં અનાજકીટ નું વિતરણ કરવામાં આવ્યું.

મહિસાગર જીલ્લા મા હેલ્પીંગ હેન્ડ ટ્રસ્ટ દ્વારા વિવિધ ગામોમાં અનાજકીટ નું વિતરણ કરવામાં આવ્યું.

vatsalyanews@gmail.com 05-May-2019 12:29 PM 222

મહિસાગર જીલ્લા મા હેલ્પીંગ હેન્ડ ટ્રસ્ટ દ્વારા વિવિધ ગામોમાં અનાજકીટ નું વિતરણ કરવામાં આવ્યું.જેમાં ઢેસીયા,સારીયા, ભલાડા, તણુચા, દલવાઈ, સાવલી, પાડરવાડા, નાનસલાઈ, ઊડાર જેવા વિવિધ વિસ્તારોમાં ઘરે જઈને મ....


એવેન્જર્સ એ પહેલાં દિવસે 1400 કરોડથી વધુ કમાણી કરી હોવાની ચર્ચા છે .

એવેન્જર્સ એ પહેલાં દિવસે 1400 કરોડથી વધુ કમાણી કરી હોવાની ચર્ચા છે .

akashmahera@vatsalyanews.com 27-Apr-2019 03:07 PM 121

ભારતમાં જ નહીં વિશ્વભરમાં ' એવેન્જર્સ એન્ડગેમ ' નો જબરસ્ત ક્રેઝ જોવા મળ્યો છે . ટ્રેડ રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે , ' એવેન્જર્સ . . ' એ પહેલાં દિવસે 1400 કરોડથી વધુ કમાણી કરી હોવાની ચર્ચા છે .ભારતમાં ચાર ભાષામા....


લઘુમતી સમાજના વિદ્યાર્થીઓનું સન્માન કરવામાં આવ્યું

લઘુમતી સમાજના વિદ્યાર્થીઓનું સન્માન કરવામાં આવ્યું

vatsalyanews@gmail.com 25-Apr-2019 09:37 PM 299

લઘુમતી સમાજમાં શિક્ષણની જાગૃતિ તેમજ લઘુમતી વિદ્યાર્થીઓ પુરસ્કારથી સન્માનીત કરવા હેતું આ પોગ્રામ રાખવામાં આવીયો હતોગુજરાતમાં પ્રથમ વાર લઘુમતી સમાજમાં શિક્ષણની જાગૃતિ આવે તે હેતુથી મીનીસ્ટ્રી ઓફ minorit....


બાલાસિનોર તાલુકા કૉંગ્રેસ દ્રારા ડોર ટુ ડોર પ્રચાર શરૂ કર્યો

બાલાસિનોર તાલુકા કૉંગ્રેસ દ્રારા ડોર ટુ ડોર પ્રચાર શરૂ કર્યો

akashmahera@vatsalyanews.com 17-Apr-2019 06:39 PM 70

બાલાસિનોર તાલુકા કૉંગ્રેસ દ્રારા ડોર ટુ ડોર પ્રચાર કરાયોબાલાસિનોર તાલુકા કૉંગ્રેસ સમિતી દ્રારા ડોર ટુ ડોર પ્રચાર હાથ ધરાયો જેમાં બાલાસિનોર તાલુકાના વડદલા ગામે ડોર ડોર પ્રચાર હાથ ધરાયો હતો જેમાં બાલાસિ....


બાલાસિનોર ખાતે ડૉ.બાબા સાહેબ આંબેડકર ના જન્મ જ્યંતીની ઉજવણી કરવામાં આવી

બાલાસિનોર ખાતે ડૉ.બાબા સાહેબ આંબેડકર ના જન્મ જ્યંતીની ઉજવણી કરવામાં આવી

akashmahera@vatsalyanews.com 14-Apr-2019 03:51 PM 90

બાલાસિનોર ખાતે ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરની ૧૨૮મી જન્મ જ્યંતી ની ઉજવણી કરવામાં આવી. જેમાં બાલાસિનોર ના ધારાસભ્ય શ્રી અજીતસિંહ ચૌહાણ , પી એન ચૌહાણ તેમજ તાલુકા પંચાયત ન....


1