બાલાસિનોર નગરપાલિકા દ્વારા શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં સેનીટાઈઞીંગ ની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી.

બાલાસિનોર નગરપાલિકા દ્વારા શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં સેનીટાઈઞીંગ ની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી.

vatsalyanews@gmail.com 06-Apr-2020 02:35 PM 248

બાલાસિનોર નગરપાલિકા દ્વારા મુખ્ય મથકો માં સેનીટાઈઞીંગ કામગીરી કરવામાં આવી જેમ કે વિવિધ બેંકો પેટ્રોલ પમ્પ મુખ્ય વિસ્તારો હોસ્પિટલ સિટી સર્વે ઓફિસ તથા અન્ય વિભાગોમાં પણ સેનીટાઈઞીંગ toકરવામાં આવ્યું હતુ....


એકતા ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા માસ્ક બનાવીને જરૂરત મંદોને  રોજગારી આપી રહ્યું છે

એકતા ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા માસ્ક બનાવીને જરૂરત મંદોને રોજગારી આપી રહ્યું છે

vatsalyanews@gmail.com 03-Apr-2020 08:48 PM 138

કોરોના વાયરસ નો હાહાકાર વિશ્વભરમાં તાંડવ મચાવી રહ્યો છે. તેના કારણે તમામ નાના મોટા રોજગાર lokdown ના લીધે બંધ થઈ ગયા છે અને ગરીબ વર્ગમાં જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુઓની પડવા લાગી છે તેવા સમયે એકતા ચેરીટેબલ ટ....


1