બારડોલી બેઠક ઉપર પ્રભુભાઈ વસાવાનો ભવ્ય વિજય.

બારડોલી બેઠક ઉપર પ્રભુભાઈ વસાવાનો ભવ્ય વિજય.

vatsalyanews@gmail.com 24-May-2019 04:41 PM 83

જ્યારે ૨૦૧૯ લોકસભાની ૫૪૨ સીટોનું પરિણામ જાહેર થઈ ગયું છે. જેમા સમગ્ર ભારતમા મોદી લહેર તેમજ ભગવો લહેરાતો જોવા મળી રહ્યો છે. અને મોદીની જન્મભુમી અને ભાજપનો ગઢ ગણાતું એટલે ગુજરાત જેમાં કુલ ૨૬ સીટો ઉપર લો....


1