યાત્રાધામ બહુચરાજીમાં આવેલ પવિત્ર સમીવૃક્ષ આસ્થાનું સ્થાન

યાત્રાધામ બહુચરાજીમાં આવેલ પવિત્ર સમીવૃક્ષ આસ્થાનું સ્થાન

vatsalyanews@gmail.com 15-Nov-2019 10:28 AM 36

શ્રીમાતાજીની સમીવૃક્ષની જગ્યાએ દશેરાના દિવસે પુજન થાય છે.આ જગ્યાને કમ્પાઉન્ડ વોલથી સંરક્ષિત કરાઇ છે.જે જગ્યા પવિત્ર અને સ્વચ્છ રાખવામાં આવે છે.આ જગ્યાની ચાવી મંદિર ટ્રસ્ટની કચેરીએ રાખવામાં આવેલ છે તેમ....


બેચરાજી ખાતે નવરાત્રી મહોત્સવ ૨૦૧૯ યોજાશે

બેચરાજી ખાતે નવરાત્રી મહોત્સવ ૨૦૧૯ યોજાશે

vatsalyanews@gmail.com 09-Sep-2019 10:51 AM 106

શ્રી બહુચરાજી માતાજી ટેમ્પલ ટ્રસ્ટ દ્વારા શ્રી બહુચરાજી માતાજીના મંદિર પરીસરના ચાચર ચોકમાં નવરાત્રી મહોત્સવ ૨૦૧૯ યોજાનાર છે.નવરાત્રી મહોત્સવમાં શ્રી માતાજીની આરતી,શણગાર,રાજભોગ,બાળભોગ શીરો,ફુલ શણગાર,લ્....


1