બેચરાજી ખાતે નવરાત્રી મહોત્સવ ૨૦૧૯ યોજાશે

બેચરાજી ખાતે નવરાત્રી મહોત્સવ ૨૦૧૯ યોજાશે

vatsalyanews@gmail.com 09-Sep-2019 10:51 AM 57

શ્રી બહુચરાજી માતાજી ટેમ્પલ ટ્રસ્ટ દ્વારા શ્રી બહુચરાજી માતાજીના મંદિર પરીસરના ચાચર ચોકમાં નવરાત્રી મહોત્સવ ૨૦૧૯ યોજાનાર છે.નવરાત્રી મહોત્સવમાં શ્રી માતાજીની આરતી,શણગાર,રાજભોગ,બાળભોગ શીરો,ફુલ શણગાર,લ્....


1