સૂર્યગ્રહણ હોવાથી બહુચરાજી માતાના મંદિરના કાર્યક્રમમાં ફેરફાર કરાયો

સૂર્યગ્રહણ હોવાથી બહુચરાજી માતાના મંદિરના કાર્યક્રમમાં ફેરફાર કરાયો

vatsalyanews@gmail.com 23-Dec-2019 05:42 PM 148

બહુચરાજી મંદિરના કાર્યક્રમમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. તા-૨૬-૧૨-૨૦૧૯ ના રોજ સૂર્યગ્રહણ હોવાથી સદર દિવસે મંદિર ખુલવાનો સમય- ૧૧.૩૦ કલાકે, આરતીનો સમય- ૧૨.૩૯ કલાકે, શણગારનો સમય- ૧.૧૫ કલાકે, રાજભોગનો સમય....


યાત્રાધામ બહુચરાજીમાં આવેલ પવિત્ર સમીવૃક્ષ આસ્થાનું સ્થાન

યાત્રાધામ બહુચરાજીમાં આવેલ પવિત્ર સમીવૃક્ષ આસ્થાનું સ્થાન

vatsalyanews@gmail.com 15-Nov-2019 10:28 AM 115

શ્રીમાતાજીની સમીવૃક્ષની જગ્યાએ દશેરાના દિવસે પુજન થાય છે.આ જગ્યાને કમ્પાઉન્ડ વોલથી સંરક્ષિત કરાઇ છે.જે જગ્યા પવિત્ર અને સ્વચ્છ રાખવામાં આવે છે.આ જગ્યાની ચાવી મંદિર ટ્રસ્ટની કચેરીએ રાખવામાં આવેલ છે તેમ....


બેચરાજી ખાતે નવરાત્રી મહોત્સવ ૨૦૧૯ યોજાશે

બેચરાજી ખાતે નવરાત્રી મહોત્સવ ૨૦૧૯ યોજાશે

vatsalyanews@gmail.com 09-Sep-2019 10:51 AM 194

શ્રી બહુચરાજી માતાજી ટેમ્પલ ટ્રસ્ટ દ્વારા શ્રી બહુચરાજી માતાજીના મંદિર પરીસરના ચાચર ચોકમાં નવરાત્રી મહોત્સવ ૨૦૧૯ યોજાનાર છે.નવરાત્રી મહોત્સવમાં શ્રી માતાજીની આરતી,શણગાર,રાજભોગ,બાળભોગ શીરો,ફુલ શણગાર,લ્....


1