બનાસકાંઠા : ભાભરમાં તિરૂપતી માર્કેટમાં મહાલક્ષ્મી એન્ટર પ્રાઈઝમાં પોલીસની રેડ...

બનાસકાંઠા : ભાભરમાં તિરૂપતી માર્કેટમાં મહાલક્ષ્મી એન્ટર પ્રાઈઝમાં પોલીસની રેડ...

vatsalyanews@gmail.com 01-Apr-2019 10:35 AM 329

બનાસકાંઠા : ભાભરમાં તિરૂપતી માર્કેટમાં મહાલક્ષ્મી એન્ટર પ્રાઈઝમાં પોલીસની રેડ...મુંબઇ અને કિંગ ઈલેવન પંજાબ વચ્ચે IPL 20-20 મેચમાં સટ્ટો રમતાં 3 ઈસમો ઝડપાયા..મોબાઈલ, ટીવી, સેટોઅપ બોક્ષ રોકડ મળી 1,43,50....


1