સામખીયાળી ખાતે શહીદોના મોક્ષાર્થે ભાગવત કથાનો પ્રારંભ

સામખીયાળી ખાતે શહીદોના મોક્ષાર્થે ભાગવત કથાનો પ્રારંભ

bimalmankad@vatsalyanews.com 16-May-2019 09:51 AM 378

બિમલ માંકડ 78746 35092વાત્સલ્ય ન્યૂઝ બ્યુરોચીફ કચ્છરિપોર્ટ : ધનસુખ ઠક્કર સાથે ઘનશ્યામ બારોટ રાષ્ટ્ની રક્ષા માટે શહિદી ને વરેલા તમામ શહિદો ના મોક્ષાર્થે સામખીયાળી માં ભાગવતકથાવિશ્વવિખ્યાત ભાગવત....


ચુંટણી એ જન જન ના સંપર્ક દ્વારા સાથે મળીને ઉજવવાનો મહોત્સવ છે.– વિનોદ ચાવડા

ચુંટણી એ જન જન ના સંપર્ક દ્વારા સાથે મળીને ઉજવવાનો મહોત્સવ છે.– વિનોદ ચાવડા

vatsalyanews@gmail.com 11-Apr-2019 05:38 PM 79

૨૦૧૯ ની લોકસભાની ચૂંટણીઓ એ વિકાસની રાજનીતિ સામે અવસરવાદિતા ની રાજનીતિ વચ્ચેની આરપાર ની લડાઈ છે. ચુંટણી એ જન જન ના સંપર્ક દ્વારા સાથે મળીને ઉજવવાનો મહોત્સવ છે.જન જન નાયક નરેન્દ્રભાઈ મોદી દેશના પ્રધાનમં....


1