અનુસૂચિત જાતિ ની જમીન પર ભુમાફિયા નું દબાણ મુદ્દે રાષ્ટ્રિય દલિત અધિકાર મંચ સંગઠન દવારા આંદોલન ના એંધાણ

અનુસૂચિત જાતિ ની જમીન પર ભુમાફિયા નું દબાણ મુદ્દે રાષ્ટ્રિય દલિત અધિકાર મંચ સંગઠન દવારા આંદોલન ના એંધાણ

vatsalyanews@gmail.com 04-Jul-2020 06:45 PM 177

આરીફ દીવાન દ્વારાઆજ રોજ ભચાઉ મામલતદાર મારફત ગુજરાત રાજ્ય ના મુખ્યમંત્રી સમક્ષ આવેદન પત્ર દવારા રજૂઆત કરવા માં આવી કે આજ એકવીસમી સદી માં પણ આ દેશ દલિત વર્ગ તેની માલિકી ની જમીન પર નથી વાવેતર કરી શકતો રહ....


1