બોડેલી .જશને મોલા અલી મેહફીલે શમા કાર્યક્રમ ની આન બાન શાન થી થયેલ ઉજવણી

બોડેલી .જશને મોલા અલી મેહફીલે શમા કાર્યક્રમ ની આન બાન શાન થી થયેલ ઉજવણી

a28@vatsalyanews.com 03-Apr-2019 01:40 PM 362

બોડેલી ખાતે જશ્ને મોલા અલી કવ્વાલી કાર્યક્રમની ઉજવણી આન બાન શાન થી કરવામાં આવી હતી .કાર્યક્રમનો પ્રારંભ રાત્રે દસ કલાકે થયો હતો અને સવારે પાંચ કલાકે કાર્યક્રમ નુ સમાપન કરવા મા આવ્યું હતુ .કવ્વાલી સાંભ....


આજે બોડેલી ખાતે મેહફીલે શમા (કવાલી )નો શાનદાર કાર્યક્રમ યોજાશે

આજે બોડેલી ખાતે મેહફીલે શમા (કવાલી )નો શાનદાર કાર્યક્રમ યોજાશે

a28@vatsalyanews.com 02-Apr-2019 08:57 AM 953

આજે તારીખ ૨ /૪/૨૦૧૯ રાત્રે ૧૦:૦૦ કલાકે બોડેલી ના લક્ષ્મી કોટન હરીફાઈ માર્કેટ ખાતે મેહફીલે શમા (કવાલી) નો ભવ્ય કાર્યક્રમ યોજાશે .જેમા હાલ માજ બોલીવુડ ની જોન અબ્રાહમ અભિનીત આવનારી ફિલ્મ રોમીઓ અકબર મા કવ....