છોટાઉદેપુર જીલ્લા ના રૂંનવાડ ગામે રાત્રી દરમિયાન શિકાર ની શોધમાં  દીપડો ગામ તરફ આવતા દીપડો કુવા માં પડ્યો

છોટાઉદેપુર જીલ્લા ના રૂંનવાડ ગામે રાત્રી દરમિયાન શિકાર ની શોધમાં દીપડો ગામ તરફ આવતા દીપડો કુવા માં પડ્યો

javedkhanpathan@vatsalyanews.com 10-Jun-2020 07:09 AM 118

છોટાઉદેપુર બ્રેકિંગછોટાઉદેપુર જીલ્લા ના રૂંનવાડ ગામે રાત્રી દરમિયાન શિકાર ની શોધમાં દીપડો ગામ તરફ આવતા દીપડો કુવા માં પડ્યોસવાર માં કૂવામાં પડેલા દીપડા ને જોઈ ગ્રામ જનો એ વન વિભાગ ની ટિમ ને જાણ કરીકૂ....


1