છોટાઉદેપુર જિલ્લાના દિવ્યાંગ વ્યકિતઓના કલ્યાણ માટે જાણવા જોગ

છોટાઉદેપુર જિલ્લાના દિવ્યાંગ વ્યકિતઓના કલ્યાણ માટે જાણવા જોગ

vatsalyanews@gmail.com 24-Jul-2019 04:01 PM 212

છોટાઉદેપુર જિલ્લાના દિવ્યાંગ વ્યકિતઓના કલ્યાણ માટે અરજીઓ મોકલી આપેછોટાઉદેપુર જિલ્લાના દિવ્યાં વ્યકિતઓના કલ્યાણ માટે પારિતોષિક વર્ષ-૨૦૧૯ માટે રાષ્ટ્રીય કક્ષા અને રાજય કક્ષાની શારીરિક ક્ષતિ ધરાવતા શ્રેષ....


ખેલ મહાકુંભમાં સ્પર્ધા માટે રજિસ્ટ્રેશન

ખેલ મહાકુંભમાં સ્પર્ધા માટે રજિસ્ટ્રેશન

vatsalyanews@gmail.com 24-Jul-2019 03:54 PM 207

રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ, ગાંધીનગર તથા સ્પોર્ટસ ઓથોરિટિ ઓફ ગુજરાત, ગાંધીનગર દ્વારા ખેલ મહાકુંભ-૨૦૧૯નું રજિસ્ટ્રેશન તા.૧૫મી જુલાઇનાં રોજથી શરૂ કરવામાં આવેલ છે. જેમાં વિવિધ ૩૫ રમતોનો....


છોટાઉદેપુર ખાતે શાળા સલામતી સપ્તાહની ઉજવણી થઇ

છોટાઉદેપુર ખાતે શાળા સલામતી સપ્તાહની ઉજવણી થઇ

vatsalyanews@gmail.com 27-Jun-2019 04:35 PM 215

જી.એસ.ડી.એમ.એ. દ્વારા નકકી કરવામાં આવેલ શાળા સલામતી સપ્તાહની ઉજવણીનાં ભાગરૂપે છોટાઉદેપુર ખાતેની સરકારી પ્રાથમિક શાળા ક્રમાંક.૧માં શાળા સલામતી સપ્તાહની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી.આ પ્રસંગે છોટાઉદેપુર આપત્તિ....


છોટા ઉદેપુરની બેઠક ઉપર ભગવો લહેરાયો.

છોટા ઉદેપુરની બેઠક ઉપર ભગવો લહેરાયો.

vatsalyanews@gmail.com 24-May-2019 04:34 PM 243

જ્યારે ૨૦૧૯ લોકસભાની ૫૪૨ સીટોનું પરિણામ જાહેર થઈ ગયું છે. જેમા સમગ્ર ભારતમા મોદી લહેર તેમજ ભગવો લહેરાતો જોવા મળી રહ્યો છે. અને મોદીની જન્મભુમી અને ભાજપનો ગઢ ગણાતું એટલે ગુજરાત જેમાં કુલ ૨૬ સીટો ઉપર લો....


1