છોટાઉદેપુર ખાતે શાળા સલામતી સપ્તાહની ઉજવણી થઇ

છોટાઉદેપુર ખાતે શાળા સલામતી સપ્તાહની ઉજવણી થઇ

vatsalyanews@gmail.com 27-Jun-2019 04:35 PM 62

જી.એસ.ડી.એમ.એ. દ્વારા નકકી કરવામાં આવેલ શાળા સલામતી સપ્તાહની ઉજવણીનાં ભાગરૂપે છોટાઉદેપુર ખાતેની સરકારી પ્રાથમિક શાળા ક્રમાંક.૧માં શાળા સલામતી સપ્તાહની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી.આ પ્રસંગે છોટાઉદેપુર આપત્તિ....


છોટા ઉદેપુરની બેઠક ઉપર ભગવો લહેરાયો.

છોટા ઉદેપુરની બેઠક ઉપર ભગવો લહેરાયો.

vatsalyanews@gmail.com 24-May-2019 04:34 PM 96

જ્યારે ૨૦૧૯ લોકસભાની ૫૪૨ સીટોનું પરિણામ જાહેર થઈ ગયું છે. જેમા સમગ્ર ભારતમા મોદી લહેર તેમજ ભગવો લહેરાતો જોવા મળી રહ્યો છે. અને મોદીની જન્મભુમી અને ભાજપનો ગઢ ગણાતું એટલે ગુજરાત જેમાં કુલ ૨૬ સીટો ઉપર લો....


1