છેલ્લા ૩૨ વર્ષથી ભાગતો આરોપી ઝડપાયો.

છેલ્લા ૩૨ વર્ષથી ભાગતો આરોપી ઝડપાયો.

vatsalyanews@gmail.com 11-May-2019 04:37 PM 66

છોટાઉદેપુર જિલ્લાના બોડેલી લૂંટના ગુનાના કામે આરોપી ઉદેસીંગ દિપસિંગ નાયક ઉર્ફે ઉદેસીંગ માલસીંગ નાયક,રહે,ડેસર ગામ,નિશાળ ફળીયા,તા.હાલોલ,જી,પંચમહાલ નો છેલ્લા ૩૨ વર્ષ ઉપરાંતથી નાસતો ફરતો વોન્ટેડ હતો. ચોક્....


1