ડાંગ આહવા ખાતે કોંગ્રેસ ના મધ્યસ્થ કાર્યાલય નુ ઉદ્ઘાટન AICC ના વિશ્વરંજન મોહંતી ના હસ્તે કરાયું

ડાંગ આહવા ખાતે કોંગ્રેસ ના મધ્યસ્થ કાર્યાલય નુ ઉદ્ઘાટન AICC ના વિશ્વરંજન મોહંતી ના હસ્તે કરાયું

madanvaishnav@vatsalyanews.com 19-Oct-2020 07:13 PM 304

ડાંગ : મદન વૈષ્ણવ ડાંગ વિધાનસભા ની પેટા ચૂંટણી ને અનુલંક્ષી ને આહવા ખાતે કોગ્રેસ ના મધ્યસ્થ કાર્યાલય નુ ઉદ્ધાટન કરવામાં આવ્યો હતો ડાંગ ૧૭૩ વિધાનસભા ની પેટા ચૂંટણી ના ભાગરૂપે AICC મેમ્બર વિશ્વરંજન મોહં....


વઘઇ ખાતે સુર્ય ઉર્જા રૂફટોપ યોજનાનું પ્રથમ સોલાર કનેકશન ની  શરૂઆત કરાઈ

વઘઇ ખાતે સુર્ય ઉર્જા રૂફટોપ યોજનાનું પ્રથમ સોલાર કનેકશન ની શરૂઆત કરાઈ

madanvaishnav@vatsalyanews.com 13-Jun-2020 10:24 PM 467

વાત્સલ્ય ન્યૂઝ ડાંગડાંગ જિલ્લાના પ્રવેશદ્વાર વઘઇ ખાતે પ્રથમ સૂર્ય ઉર્જા રૂકટોપ ની શુભારંભ સાથેહવે ગુજરાતના નાગરિક વીજ વપરાશની સાથે વીજળી વેચી શકશે રહેણાંક શ્રેણીના વીજગ્રાહકો, સૌર ઉર્જા દ્વારા ઘરે જ વ....


ડાંગ જિલ્‍લામાં હોટલ/ગેસ્ટ હાઉસ ખોલવા માટે શરતી મંજૂરી અપાઇ

ડાંગ જિલ્‍લામાં હોટલ/ગેસ્ટ હાઉસ ખોલવા માટે શરતી મંજૂરી અપાઇ

madanvaishnav@vatsalyanews.com 09-Jun-2020 10:59 PM 340

ડાંગ.તા.૦૯ સમગ્ર ગુજરાત રાજયમાં તેમજ ભારતમાં નોવેલ કોરોના વાઇરસ C O V ID -19 ફેલાયેલ છે જેને વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઈઝેશન દ્વારા વૈશ્વિક મહામારી જાહેર કરવામાં આવેલ છે. આ બાબતે ભારત સરકારશ્રી તેમજ ગુજરાત ....


ડાંગ જિલ્‍લામાં રેસ્‍ટોરન્‍ટ ખોલવા માટે શરતી મંજૂરી અપાઇ

ડાંગ જિલ્‍લામાં રેસ્‍ટોરન્‍ટ ખોલવા માટે શરતી મંજૂરી અપાઇ

madanvaishnav@vatsalyanews.com 09-Jun-2020 10:56 PM 297

ડાંગ તા.૦૯:-સમગ્ર ગુજરાત રાજયમાં તેમજ ભારતમાં નોવેલ કોરોના વાઇરસ C O V ID -19 ફેલાયેલ છે જેને વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઈઝેશન દ્વારા વૈશ્વિક મહામારી જાહેર કરવામાં આવેલ છે. આ બાબતે ભારત સરકારશ્રી તેમજ ગુજરાત....


ડાંગ જિલ્‍લામાં ધાર્મિક સ્‍થળો સ્‍થળો ખોલવા માટે શરતી મંજૂરી અપાઇ..

ડાંગ જિલ્‍લામાં ધાર્મિક સ્‍થળો સ્‍થળો ખોલવા માટે શરતી મંજૂરી અપાઇ..

madanvaishnav@vatsalyanews.com 09-Jun-2020 10:54 PM 388

વાત્સલ્ય ન્યૂઝ ડાંગ - મદન વૈષ્ણવ ડાંગ તા.૯ સમગ્ર ગુજરાત રાજયમાં તેમજ ભારતમાં નોવેલ કોરોના વાઇરસ C O V ID -19 ફેલાયેલ છે જેને વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઈઝેશન દ્વારા વૈશ્વિક મહામારી જાહેર કરવામાં આવેલ છે. આ બ....


1