રાજપીપલા ટાઉન વિસ્તારના અવાવરૂ જગ્યા ઉપર પત્તાપાનાનો જુગાર રમતા ચાર જુગારીયોને રોકડ તથા અન્ય મુ.કિ.રૂ .૭૬,૩૫0 / - સાથે ઝડપી  એલ.સી.બી. નર્મદા

રાજપીપલા ટાઉન વિસ્તારના અવાવરૂ જગ્યા ઉપર પત્તાપાનાનો જુગાર રમતા ચાર જુગારીયોને રોકડ તથા અન્ય મુ.કિ.રૂ .૭૬,૩૫0 / - સાથે ઝડપી એલ.સી.બી. નર્મદા

pareshbariya@vatsalyanews.com 30-Mar-2021 01:46 PM 109

રાજપીપલા ટાઉન વિસ્તારના અવાવરૂ જગ્યા ઉપર પત્તાપાનાનો જુગાર રમતા ચાર જુગારીયોને રોકડ તથા અન્ય મુ.કિ.રૂ .૭૬,૩૫0 / - સાથે ઝડપી એલ.સી.બી. નર્મદાપરેશ બારીયા ,ડેડીયાપાડા ; પોલીસ સુત્રો પાસેથી મળતી માહિતી મુ....


રાજપીપલા ટાઉન વિસ્તારના અવાવરૂ જગ્યા ઉપર પત્તાપાનાનો જુગાર રમતા ચાર જુગારીયોને રોકડ તથા અન્ય મુ.કિ.રૂ .૭૬,૩૫0 / - સાથે ઝડપી  એલ.સી.બી. નર્મદા

રાજપીપલા ટાઉન વિસ્તારના અવાવરૂ જગ્યા ઉપર પત્તાપાનાનો જુગાર રમતા ચાર જુગારીયોને રોકડ તથા અન્ય મુ.કિ.રૂ .૭૬,૩૫0 / - સાથે ઝડપી એલ.સી.બી. નર્મદા

pareshbariya@vatsalyanews.com 30-Mar-2021 01:46 PM 78

રાજપીપલા ટાઉન વિસ્તારના અવાવરૂ જગ્યા ઉપર પત્તાપાનાનો જુગાર રમતા ચાર જુગારીયોને રોકડ તથા અન્ય મુ.કિ.રૂ .૭૬,૩૫0 / - સાથે ઝડપી એલ.સી.બી. નર્મદાપરેશ બારીયા ,ડેડીયાપાડા ; પોલીસ સુત્રો પાસેથી મળતી માહિતી મુ....


દેડિયાપાડા અને સાગબારા તાલુકામાં હોળી અને ધૂળેટીના તહેવારની ધામધૂમથી ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. ઘેરૈયાઓનુ ઘણું જ મહત્વ હોય છે.

દેડિયાપાડા અને સાગબારા તાલુકામાં હોળી અને ધૂળેટીના તહેવારની ધામધૂમથી ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. ઘેરૈયાઓનુ ઘણું જ મહત્વ હોય છે.

pareshbariya@vatsalyanews.com 29-Mar-2021 03:13 PM 98

દેડિયાપાડા અને સાગબારા તાલુકામાં હોળી અને ધૂળેટીના તહેવારની ધામધૂમથી ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. ઘેરૈયાઓનુ ઘણું જ મહત્વ હોય છે.પરેશ બારીયા, ડેડીયાપાડા ; દેડિયાપાડા અને સાગબારા તાલુકામાં આજે તા. ૨૮/૩/૨૦૨૧ ન....


દેડિયાપાડા અને સાગબારા તાલુકામાં હોળી અને ધૂળેટીના તહેવારની ધામધૂમથી ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. ઘેરૈયાઓનુ ઘણું જ મહત્વ હોય છે.

દેડિયાપાડા અને સાગબારા તાલુકામાં હોળી અને ધૂળેટીના તહેવારની ધામધૂમથી ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. ઘેરૈયાઓનુ ઘણું જ મહત્વ હોય છે.

pareshbariya@vatsalyanews.com 29-Mar-2021 03:13 PM 74

દેડિયાપાડા અને સાગબારા તાલુકામાં હોળી અને ધૂળેટીના તહેવારની ધામધૂમથી ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. ઘેરૈયાઓનુ ઘણું જ મહત્વ હોય છે.પરેશ બારીયા, ડેડીયાપાડા ; દેડિયાપાડા અને સાગબારા તાલુકામાં આજે તા. ૨૮/૩/૨૦૨૧ ન....


આદિવાસી ગામઠી ભાષામાં કોરોના મહામારીને લઈને લોકજાગૃત લાવવા માટે અનોખો પ્રચાર

આદિવાસી ગામઠી ભાષામાં કોરોના મહામારીને લઈને લોકજાગૃત લાવવા માટે અનોખો પ્રચાર

pareshbariya@vatsalyanews.com 27-Mar-2021 03:35 AM 133

ડેડીયાપાડા કોરોના મહામારીને લઈને રીક્ષા દ્વારા ગલીએ ગલીએ પ્રચારઆદિવાસી ગામઠી ભાષામાં કોરોના મહામારીને લઈને લોકજાગૃત લાવવા માટે અનોખો પ્રચારપરેશ બારીયા, ડેડીયાપાડા ; મળતી માહિતી મુજબ નર્મદા જિલ્લા સુરક....


ડેડીયાપાડાના યુવાને પોતાના જન્મ દિવસની અનોખી ઉજવણી કરવામાં આવી

ડેડીયાપાડાના યુવાને પોતાના જન્મ દિવસની અનોખી ઉજવણી કરવામાં આવી

pareshbariya@vatsalyanews.com 26-Mar-2021 05:00 PM 145

ડેડીયાપાડાના યુવાને પોતાના જન્મ દિવસની અનોખી ઉજવણી કરવામાં આવીપરેશ બારીયા ,ડેડીયાપાડા ; નર્મદા જિલ્લા દેડીયાપાડા ખાતે 6- દેડીયાપાડા જિલ્લા પંચાયત સદસ્ય અને નર્મદા જિલ્લાના યુવા મોચાના મહામંત્રી હિતેશભ....


પ્રોહીબીશનના ગુનાના કામના બુટલેગરને પાસામાં ધકેલતી નર્મદા એલ.સી.બી.

પ્રોહીબીશનના ગુનાના કામના બુટલેગરને પાસામાં ધકેલતી નર્મદા એલ.સી.બી.

pareshbariya@vatsalyanews.com 25-Mar-2021 07:59 AM 127

પ્રોહીબીશનના ગુનાના કામના બુટલેગરને પાસામાં ધકેલતી નર્મદા એલ.સી.બી.પરેશ બારીયા ,ડેડીયાપાડા ; મળતી માહિતી મુજબ હરીક્રિષ્ણ પટેલ , પોલીસ મહાનિરીક્ષક , વડોદરા વિભાગ તથા હિમકર સિંહ પોલીસ અધિક્ષક , નર્મદાના....


રાજપીપલાના ચિત્રાવાડી સીમમાંથી પત્તાપાનાનો જુગાર રમતા સાત ને  મુ.મા. કિ.રૂ.૬૬,૯૨૦/-સાથે ઝડપી પાડતી એલ.સી.બી. નર્મદા

રાજપીપલાના ચિત્રાવાડી સીમમાંથી પત્તાપાનાનો જુગાર રમતા સાત ને મુ.મા. કિ.રૂ.૬૬,૯૨૦/-સાથે ઝડપી પાડતી એલ.સી.બી. નર્મદા

pareshbariya@vatsalyanews.com 25-Mar-2021 07:56 AM 117

રાજપીપલાના ચિત્રાવાડી સીમમાંથી પત્તાપાનાનો જુગાર રમતા સાત ને મુ.મા. કિ.રૂ.૬૬,૯૨૦/-સાથે ઝડપી પાડતી એલ.સી.બી. નર્મદાપરેશ બારીયા, ડેડીયાપાડા; પોલીસ સૂત્રો પાસેથી મળતી માહિતી મુજબ હરીક્રિષ્ણ પટેલ , પોલીસ ....


દેડિયાપાડા તાલુકાના માલસામોટ ગામેથી બોગસ તબીબ ઝડપાયો.

દેડિયાપાડા તાલુકાના માલસામોટ ગામેથી બોગસ તબીબ ઝડપાયો.

pareshbariya@vatsalyanews.com 24-Mar-2021 02:12 PM 77

દેડિયાપાડા તાલુકાના માલસામોટ ગામેથી બોગસ તબીબ ઝડપાયો.દેડિયાપાડા પોલીસ સ્ટેશનમાં તબીબ વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે.માલસામોટ ગામેથી બોગસ તબીબ ને ડોક્ટરોની મેડીકલ ટીમ અને દેડિયાપાડા પોલીસે રેડ કરતા....


દેડિયાપાડા તાલુકાના માલસામોટ ગામેથી બોગસ તબીબ ઝડપાયો.

દેડિયાપાડા તાલુકાના માલસામોટ ગામેથી બોગસ તબીબ ઝડપાયો.

pareshbariya@vatsalyanews.com 24-Mar-2021 02:10 PM 69

દેડિયાપાડા તાલુકાના માલસામોટ ગામેથી બોગસ તબીબ ઝડપાયો.દેડિયાપાડા પોલીસ સ્ટેશનમાં તબીબ વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે.માલસામોટ ગામેથી બોગસ તબીબ ને ડોક્ટરોની મેડીકલ ટીમ અને દેડિયાપાડા પોલીસે રેડ કરતા....