રોડનીસાઇડમાં ઉભા રહી ફળ-શાકભાજીનું વેચાણ કરતા નાના વેચાણકાર (લારી/પાથરણા) વાળા ફેરીયાઓને વિના-મુલ્યે છત્રીનું વિતરણ કરાશે

રોડનીસાઇડમાં ઉભા રહી ફળ-શાકભાજીનું વેચાણ કરતા નાના વેચાણકાર (લારી/પાથરણા) વાળા ફેરીયાઓને વિના-મુલ્યે છત્રીનું વિતરણ કરાશે

pareshbariya@vatsalyanews.com 15-Jul-2020 08:25 PM 88

રોડનીસાઇડમાં ઉભા રહી ફળ-શાકભાજીનું વેચાણ કરતા નાના વેચાણકાર (લારી/પાથરણા) વાળા ફેરીયાઓને વિના-મુલ્યે છત્રીનું વિતરણ કરાશેપરેશ બારીયાતા. ૧૫ મી ઓગસ્ટ સુધી i-khedut પોર્ટલ પર ઓનલાઇન અરજી કરી શકાશેરાજપીપલ....


રોડનીસાઇડમાં ઉભા રહી ફળ-શાકભાજીનું વેચાણ કરતા નાના વેચાણકાર (લારી/પાથરણા) વાળા ફેરીયાઓને વિના-મુલ્યે છત્રીનું વિતરણ કરાશે

રોડનીસાઇડમાં ઉભા રહી ફળ-શાકભાજીનું વેચાણ કરતા નાના વેચાણકાર (લારી/પાથરણા) વાળા ફેરીયાઓને વિના-મુલ્યે છત્રીનું વિતરણ કરાશે

pareshbariya@vatsalyanews.com 15-Jul-2020 08:23 PM 28

રોડનીસાઇડમાં ઉભા રહી ફળ-શાકભાજીનું વેચાણ કરતા નાના વેચાણકાર (લારી/પાથરણા) વાળા ફેરીયાઓને વિના-મુલ્યે છત્રીનું વિતરણ કરાશેપરેશ બારીયાતા. ૧૫ મી ઓગસ્ટ સુધી i-khedut પોર્ટલ પર ઓનલાઇન અરજી કરી શકાશેરાજપીપલ....


COVID-19 Containment Area તરીકે જાહેર કરતું નર્મદા  જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રીએ પ્રસિધ્ધ કરેલું જાહેરનામું

COVID-19 Containment Area તરીકે જાહેર કરતું નર્મદા જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રીએ પ્રસિધ્ધ કરેલું જાહેરનામું

pareshbariya@vatsalyanews.com 15-Jul-2020 10:53 AM 124

નાદોદ તાલુકાના રાજપીપલા નગર પાલિકા વિસ્તારના વોર્ડ નં. ૪ નો આશાપુરા માતા મંદિર વિસ્તારના કેટલાક નિયત ઘરો સુધીના વિસ્તારને તેમજ ગાડીત ગામના ટાંકી ફળીયાના કેટલાક નિયત ઘરો સુધીના વિસ્તારને COVID-19 Conta....


ડેડીયાપાડાના ખોખરા ઉંમર ગામે 71માં ગ્રામીણ વનમહોત્સવ નિમિતે વૃક્ષારોપણ કરવામાં આવ્યું

ડેડીયાપાડાના ખોખરા ઉંમર ગામે 71માં ગ્રામીણ વનમહોત્સવ નિમિતે વૃક્ષારોપણ કરવામાં આવ્યું

pareshbariya@vatsalyanews.com 15-Jul-2020 09:55 AM 67

ડેડીયાપાડાના ખોખરા ઉંમર ગામે 71માં ગ્રામીણ વનમહોત્સવ નિમિતે વૃક્ષારોપણ કરવામાં આવ્યુંડેડીયાપાડાના ખોખરાઉમર નર્સરી થી સ્મશાન જવાના રસ્તાપર સામાજિક વનીકરણ વિભાગ દ્વારા વૃક્ષારોપણ કરવામાં આવ્યુંપરેશ બારી....


૩ થી ૬ વર્ષના બાળકોને પોષણયુક્ત આહારની સાથે લાભાર્થીઓને સરગવા-ફળોના રોપાઓનું કરાયું વિનામુલ્યે વિતરણ

૩ થી ૬ વર્ષના બાળકોને પોષણયુક્ત આહારની સાથે લાભાર્થીઓને સરગવા-ફળોના રોપાઓનું કરાયું વિનામુલ્યે વિતરણ

pareshbariya@vatsalyanews.com 14-Jul-2020 06:10 PM 131

નર્મદા જિલ્લાની કુલ- ૯૫૨ આંગણવાડી કેન્દ્રો પરથી ૩ થી ૬ વર્ષના બાળકોને પોષણયુક્ત આહારની સાથે લાભાર્થીઓને કુલ-૧૪૭૨ સરગવા-ફળોના રોપાઓનું કરાયું વિનામુલ્યે વિતરણપરેશ બારીયારાજપીપલા, મંગળવાર :- હાલ કોરોના ....


કોરોના વાયરસના ઝડપી સંક્રમણને અટકાવવાના જિલ્લા પ્રશાસનના પ્રયાસોમાં

કોરોના વાયરસના ઝડપી સંક્રમણને અટકાવવાના જિલ્લા પ્રશાસનના પ્રયાસોમાં

pareshbariya@vatsalyanews.com 14-Jul-2020 02:19 PM 101

ફરજિયાત માસ્ક પહેરવા તેમજ સેનેટાઇઝીંગ અને સોશીયલ ડિસ્ટન્સીગના ચુસ્ત પાલન સાથે કોરોના વાયરસના ઝડપી સંક્રમણને અટકાવવાના જિલ્લા પ્રશાસનના પ્રયાસોમાંસહકાર આપવા જિલ્લા કલેક્ટરનો જાહેર અનુરોધપરેશ બારીયારાજપ....


રાજેન્દ્રનગર સોસાયટીના નિયત ૮ (આઠ) ઘરને COVID-19 Containment Area તરીકે જાહેર કરતું મેજીસ્ટ્રેટએ પ્રસિધ્ધ કરેલું જાહેરનામં

રાજેન્દ્રનગર સોસાયટીના નિયત ૮ (આઠ) ઘરને COVID-19 Containment Area તરીકે જાહેર કરતું મેજીસ્ટ્રેટએ પ્રસિધ્ધ કરેલું જાહેરનામં

pareshbariya@vatsalyanews.com 14-Jul-2020 11:08 AM 164

નાંદોદ તાલુકાના રાજપીપલા નગર પાલિકા વિસતારના વોર્ડ નં. ૭ ની રાજેન્દ્રનગર સોસાયટીના નિયત ૮ (આઠ) ઘરને COVID-19 Containment Area તરીકે જાહેર કરતું અધિક જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રીએ પ્રસિધ્ધ કરેલું જાહેરનામંપર....


 ડેડિયાપડા વેપારી મંડળ તથા ડેડિયાપડા ગ્રામ પંચાયતનો મહત્વનો નિર્ણય

ડેડિયાપડા વેપારી મંડળ તથા ડેડિયાપડા ગ્રામ પંચાયતનો મહત્વનો નિર્ણય

pareshbariya@vatsalyanews.com 13-Jul-2020 07:31 PM 117

ડેડિયાપડા વેપારી મંડળ તથા ડેડિયાપડા ગ્રામ પંચાયતનો મહત્વનો નિર્ણય હાલ નોવેલ કોરોના વાયરસ (COVID-19) મહા મારીને લઈને તા,14/7/2020 થી બપોરના 2 વાગ્યા સુધી દુકાનો ખુલ્લી રહેશેપરેશ બારીયાનર્મદા જિલ્લાના ડ....


નર્મદા જિલ્લાના નિયત કેટલાક ઘરો- વિસ્તારને  COVID-19 Containment Area તરીકે જાહેર કરતું અધિક જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટએ પ્રસિધ્ધ કરેલું જાહેરનામું

નર્મદા જિલ્લાના નિયત કેટલાક ઘરો- વિસ્તારને COVID-19 Containment Area તરીકે જાહેર કરતું અધિક જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટએ પ્રસિધ્ધ કરેલું જાહેરનામું

pareshbariya@vatsalyanews.com 12-Jul-2020 12:09 PM 180

નર્મદા જિલ્લાના જેસલપોર, કોઠારા, લાછરસ, વાસલા, ઘાટોલી, સેલંબા અને રાજપીપલા નગરપાલિકાના વોર્ડ નં-૧ અને વોર્ડ નં-૬ ના નિયત કેટલાક ઘરો- વિસ્તારને COVID-19 Containment Area તરીકે જાહેર કરતું અધિક જિલ્લા મ....


રાજપીપલા નગરપાલિકાના વોર્ડ નં-૩ ના નવા ફળીયાના કેટલાક ઘર સુધીનો વિસ્તાર COVID-19 બફર ઝોન (Buffer Zone) તરીકે જાહેર કરાયો

રાજપીપલા નગરપાલિકાના વોર્ડ નં-૩ ના નવા ફળીયાના કેટલાક ઘર સુધીનો વિસ્તાર COVID-19 બફર ઝોન (Buffer Zone) તરીકે જાહેર કરાયો

pareshbariya@vatsalyanews.com 10-Jul-2020 09:25 PM 207

નાંદોદ તાલુકાના રાજપીપલા નગરપાલિકાના વોર્ડ નં-૩ ના નવા ફળીયામાં આવેલ નિયત ઘર સુધીના વિસ્તારને COVID-19 Containment Area તરીકે જાહેર કરતું અધિક જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રીએ પ્રસિધ્ધ કરેલું જાહેરનામું-------....