દિયોદર વી કે વાઘેલા હાઇસ્કુલ ના ખેલાડી ઓનું મુખ્યમંત્રી ના હસ્તે સિલ્વર એન્ડ ગોલ્ડ મેડલ થી પ્રોત્સાહીન કરાયા

દિયોદર વી કે વાઘેલા હાઇસ્કુલ ના ખેલાડી ઓનું મુખ્યમંત્રી ના હસ્તે સિલ્વર એન્ડ ગોલ્ડ મેડલ થી પ્રોત્સાહીન કરાયા

vatsalyanews@gmail.com 25-Dec-2019 04:08 PM 135

દિયોદર વી કે વાઘેલા હાઇસ્કુલ ના ખેલાડીઓ રબ્બી ફૂટબોલ માં રાજ્ય કક્ષા એ અનેક વખત અવલ નંબર પ્રાપ્ત કરેલ છે જેમાં તાજેતર માં રાજ્ય કક્ષા એ હિંમતનગર ખાતે રામાયેલ રબ્બી ફૂટબોલ માં પણ બીજો નંબર મેળવ્યો હતો ....


બનાસડેરી ના ચેરમેન શંકરભાઇ ચૌધરી ના કુશળ વહીવટ ને  બહેનોએ બિરદાવ્યો

બનાસડેરી ના ચેરમેન શંકરભાઇ ચૌધરી ના કુશળ વહીવટ ને બહેનોએ બિરદાવ્યો

vatsalyanews@gmail.com 24-Dec-2019 06:53 PM 110

એક મહિના અગાઉ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા વિદેશી ડેરીઓ અને વિદેશી દૂધ ના પ્લાન્ટ ભારત મા સ્થાપવા નું નકી કરવા માં આવ્યું હતું પરંતુ સૌથી વધુ દૂધ ઉત્પાદન થતું હોય તો ગુજરાત ના બનાસકાંઠા જિલ્લા માં અગાઉ ગુજરા....


બનાસડેરી ના ચેરમેન શંકરભાઇ ચૌધરી ના કુશળ વહીવટ ને  બહેનોએ બિરદાવ્યો

બનાસડેરી ના ચેરમેન શંકરભાઇ ચૌધરી ના કુશળ વહીવટ ને બહેનોએ બિરદાવ્યો

vatsalyanews@gmail.com 24-Dec-2019 06:53 PM 110

એક મહિના અગાઉ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા વિદેશી ડેરીઓ અને વિદેશી દૂધ ના પ્લાન્ટ ભારત મા સ્થાપવા નું નકી કરવા માં આવ્યું હતું પરંતુ સૌથી વધુ દૂધ ઉત્પાદન થતું હોય તો ગુજરાત ના બનાસકાંઠા જિલ્લા માં અગાઉ ગુજરા....


જીના ઈસીકા નામ હે,.દિયોદર જનરલ સ્ટોર્સ ના વહેપારી એ પોતાના જન્મ દિવસ ની અનોખી રીતે ઉજવણી કરી

જીના ઈસીકા નામ હે,.દિયોદર જનરલ સ્ટોર્સ ના વહેપારી એ પોતાના જન્મ દિવસ ની અનોખી રીતે ઉજવણી કરી

vatsalyanews@gmail.com 20-Dec-2019 06:54 PM 146

આમ તો વર્તમાન સમય જન્મ દિવસ ની ઉજવણી લોકો પોતાના મિત્ર અથવા પોતાના પરિવાર સાથે સેલીબેસન હોટલ અથવા પોતાના ફ્રોમ હાઉસ પર ઉજવણી કરતા હૉય છે પણ આજે પણ ઘણા એવા લોકો છે કે તેમને પોતાના જન્મ દિવસ નો ખર્ચ જરૂ....


દિયોદર ના HTAT શિક્ષકો એ વિવિધ પ્રકારની માગણી સાથે આવેદનપત્ર આપ્યું

દિયોદર ના HTAT શિક્ષકો એ વિવિધ પ્રકારની માગણી સાથે આવેદનપત્ર આપ્યું

vatsalyanews@gmail.com 18-Dec-2019 09:51 AM 112

સરકાર દ્વારા RTE અંગત વર્ષ ૨૦૧૨ થી શરુ કરી ક્રમશ રીતે રાજ્યની રાજ્યને સરકારી પ્રાથમિક શાળાઓ HTAT મુખ્ય શિક્ષકોની નિમણૂક કરવામાં આવેલ છે. મુખ્ય શિક્ષકની નિમણુંક વખતે સરકાર દ્વારા બાળકોની સંખ્યા ધ્યાને ....


દિયોદર મુકામે રૂ.૧૧ કરોડના ખર્ચથી નવનિર્મિત ન્યાય સંકુલનું ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજ ઉપાધ્યાયના હસ્તે લોકાર્પણ થયું   |

દિયોદર મુકામે રૂ.૧૧ કરોડના ખર્ચથી નવનિર્મિત ન્યાય સંકુલનું ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજ ઉપાધ્યાયના હસ્તે લોકાર્પણ થયું |

kashyapjoshi@vatsalyanews.com 01-Sep-2019 09:31 PM 230

દિયોદર મુકામે રૂ.૧૧ કરોડના ખર્ચથી નવનિર્મિત ન્યાય સંકુલનું ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજશ્રી પરેશ ઉપાધ્યાયના હસ્તે લોકાર્પણ થયું |બનાસકાંઠા જિલ્લાના દિયોદર મુકામે રૂ.૧૧ કરોડના ખર્ચથી નવનિર્મિત ન્યાય સંકુલનું ગ....


પાણી સંગ્રહ ની ખેડૂતની ઉમદા સમજણ શક્તિ.

પાણી સંગ્રહ ની ખેડૂતની ઉમદા સમજણ શક્તિ.

vatsalyanews@gmail.com 12-Aug-2019 04:46 PM 218

બનાસકાંઠા જિલ્લાના દિયોદર તાલુકામાં ચિભડા ગામનાં ભીખાભાઈ રગનાથભાઇ પ્રજાપતિએ તેમનાં ખેતર માં ભરાયેલ બધું પાણી તેમની ઉમદા સમજણ શક્તિ થી તેમના જુના ખરાબ બોરમાં નાખી. પાણી ઊંચા લાવવા માટે ઉમદા કામ કરેલ છે....


1