દિયોદર મુકામે રૂ.૧૧ કરોડના ખર્ચથી નવનિર્મિત ન્યાય સંકુલનું ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજ ઉપાધ્યાયના હસ્તે લોકાર્પણ થયું   |

દિયોદર મુકામે રૂ.૧૧ કરોડના ખર્ચથી નવનિર્મિત ન્યાય સંકુલનું ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજ ઉપાધ્યાયના હસ્તે લોકાર્પણ થયું |

kashyapjoshi@vatsalyanews.com 01-Sep-2019 09:31 PM 154

દિયોદર મુકામે રૂ.૧૧ કરોડના ખર્ચથી નવનિર્મિત ન્યાય સંકુલનું ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજશ્રી પરેશ ઉપાધ્યાયના હસ્તે લોકાર્પણ થયું |બનાસકાંઠા જિલ્લાના દિયોદર મુકામે રૂ.૧૧ કરોડના ખર્ચથી નવનિર્મિત ન્યાય સંકુલનું ગ....


પાણી સંગ્રહ ની ખેડૂતની ઉમદા સમજણ શક્તિ.

પાણી સંગ્રહ ની ખેડૂતની ઉમદા સમજણ શક્તિ.

vatsalyanews@gmail.com 12-Aug-2019 04:46 PM 139

બનાસકાંઠા જિલ્લાના દિયોદર તાલુકામાં ચિભડા ગામનાં ભીખાભાઈ રગનાથભાઇ પ્રજાપતિએ તેમનાં ખેતર માં ભરાયેલ બધું પાણી તેમની ઉમદા સમજણ શક્તિ થી તેમના જુના ખરાબ બોરમાં નાખી. પાણી ઊંચા લાવવા માટે ઉમદા કામ કરેલ છે....


1