વિનામૂલ્યે શિક્ષા સહાય કેન્દ્ર જરૂરિયાતમંદ બાળકોને સ્કૂલ કિટ વિતરણ.....

વિનામૂલ્યે શિક્ષા સહાય કેન્દ્ર જરૂરિયાતમંદ બાળકોને સ્કૂલ કિટ વિતરણ.....

vatsalyanews@gmail.com 22-Mar-2021 12:13 PM 72

જન પરિવર્તન સેના ગુજરાત દ્વારા વિનામૂલ્યે શિક્ષા સહાય કેન્દ્ર અમદાવાદ જિલ્લા ના દેત્રોજ તાલુકા ના શોભાષણ ગામમાં જરૂરિયાતમંદ બાળકોને સ્કૂલ કિટ વિતરણ કરવામાં આવ્યુંઆજ રોજ દસ્ક્રોઈ તાલુકા ના નાજ ગામના સે....


1