પોષણ અભિયાનની પોકળત બાબતે મુખ્યમંત્રીને રજૂઆત.

પોષણ અભિયાનની પોકળત બાબતે મુખ્યમંત્રીને રજૂઆત.

vatsalyanews@gmail.com 10-Sep-2020 05:33 PM 108

રજૂઆત કરતાં જણાવ્યુ છે કે, રાજ્યની સરકારી પ્રા.શાળાઓમાં અભ્યાસ કરતાં ૫૧ લાખ બાળકોને પોષણ આપવાનું નજરઅંદાજ કરવામાં આવી રહ્યું છે. અને બાળકોને પોષિત કરવાના બદલે કુપોષણ તરફ ધકેલવામાં આવી રહ્યા છે. કોવીડ-....


1