અરવલ્લી માં  ત્રાટકેલા  વાવાઝોડા માં વ્યાપક નુકસાન

અરવલ્લી માં ત્રાટકેલા વાવાઝોડા માં વ્યાપક નુકસાન

ruchitchaudhari@vatsalyanews.com 17-Apr-2019 04:26 PM 264

અરવલ્લી જીલ્લા ના ગ્રામીણ ક્ષેત્રો માં ત્રાટકેલા વાવાઝોડા તથા કમોસમી વરસાદ થી ખેડુતો ને મોટુ નુકસાન વેઠવાનો વારો આવ્યો છે સરકાર આ સબંધીત સર્વે કરાવી થયેલ નુકસાન ની ભરપાઈ કરે તેવી ખેડુતો ની ઉગ્ર માંગ છ....


1