મીઠાપુર: ભેસાસુર દાદાના નવરંગ માંડવામાં ભવ્ય લોકડાયરો યોજાશે

મીઠાપુર: ભેસાસુર દાદાના નવરંગ માંડવામાં ભવ્ય લોકડાયરો યોજાશે

dhavaltrivedi@vatsalyanews.com 12-Nov-2019 05:27 PM 1067

અમરેલી: ધારી તાલુકાના મીઠાપુર (નક્કી) ખાતે ભેસાસુર દાદાના મંદિરના લાભાર્થે નવરંગ માંડવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. તેમાં તા.૧૩-૧૧‌-૨૦૧૯ને બુધવારના ભવ્ય લોકડાયરો યોજાશે.જેમાં ગીરના સાવજ રાજભા ગઢવી, ભજ....


ધારીના શિવડ ખાતે ક્રોપ કટીંગ કામગીરીનું નિરીક્ષણ કરતા જિલ્લા કલેક્ટર

ધારીના શિવડ ખાતે ક્રોપ કટીંગ કામગીરીનું નિરીક્ષણ કરતા જિલ્લા કલેક્ટર

vatsalyanews@gmail.com 17-Oct-2019 03:25 PM 163

પ્રધાનમંત્રી ફસલ બીમા યોજના અંતર્ગત ધારી તાલુકાના શિવડની એક વાડીમાં જિલ્લા કલેક્ટર આયુષ ઓક દ્વારા મગફળી પાક કાપણી (ક્રોપ કટીંગ) અખતરાની કામગીરીનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું. તેમજ ઉપસ્થિત રહેલા ખેડૂ....


1