ધ્રોલ નગરપાલિકા સામે એક યુવક છેલ્લા 30 દિવસથી અર્ધનગ્ન હાલતમાં ઉપવાસ કરી રહ્યો છે

ધ્રોલ નગરપાલિકા સામે એક યુવક છેલ્લા 30 દિવસથી અર્ધનગ્ન હાલતમાં ઉપવાસ કરી રહ્યો છે

vatsalyanews@gmail.com 09-Aug-2019 10:58 AM 169

જામનગર જિલ્લાની ધ્રોલ નગરપાલિકા સામે એક યુવક છેલ્લા 30 દિવસથી અર્ધનગ્ન હાલતમાં ઉપવાસ કરી રહ્યો છેજામનગર જિલ્લાની ધ્રોલ નગરપાલિકા સામે એક યુવક છેલ્લા 30 દિવસથી અર્ધનગ્ન હાલતમાં ઉપવાસ કરી રહ્યો છે. યુવક....


દલસાણીયા પરિવારના કુળદેવીશ્રીનો વાર્ષીક પાટોત્સવ યોજાશે.

દલસાણીયા પરિવારના કુળદેવીશ્રીનો વાર્ષીક પાટોત્સવ યોજાશે.

vatsalyanews@gmail.com 25-Apr-2019 11:04 AM 323

સમસ્ત દલસાણીયા પરિવારના કુળદેવીશ્રીનો ૧૭ મો વાર્ષીક પાટોત્સવ.શ્રી વેરાઈમાં તથા ભાવનીમાં નો ૧૭મો વર્ષિક ઉત્સવ હવન વૈશાખ સુદ-૭ને શનિવાર, તા.૧૧-૦૫-૨૦૧૯ના રોજ રાખેલ છે. તો આ ધાર્મિક પ્રસંગની સાથે દલસાણીયા....


1