જીવિત વ્યક્તિનો મરણનો દાખલો કાઢી આપતી નગરપાલિકા

જીવિત વ્યક્તિનો મરણનો દાખલો કાઢી આપતી નગરપાલિકા

vatsalyanews@gmail.com 17-May-2019 04:55 PM 127

દ્વારકા નગરપાલિકાની ઘોર બેદરકારી એક જીવિત વ્યક્તિનો મરણનો દાખલો કાઢી આપ્યો. પી.ડબ્લ્યુ.ડી.માં નોકરી કરતા નાયભાઈ ચાંપાએ પોતાની જીવિત પત્નીનો મરણનો દાખલો કઢાવી લીધો. અને બેંક ખાતામાંથી પત્નીનું નામ કમી ....


દેવભૂમિ દ્વારકાના યુવાને હરિદ્વાર ખાતે કરી આત્મહત્યા...

vitalpisavadiya@vatsalyanews.com 03-May-2019 09:04 AM 112

દ્વારકા ના યુવાન નો હરીદ્વાર ખાતે કરવામાં આવેલ આત્મહત્યા.... પોલીસ એફઆઇઆર ન લખે ત્યા સુધી લાશ સંભાળવા પરિવારજનો નો ઇન્કાર.....દ્વારકા થી ભાગેલા પ્રેમી પંખીડા હરીદ્વાર ખાતે હોવાનું લોકેશન મલ્યા દ્વારકા....


1