દાહોદ જિલ્લાના ફતેપુરા ના નાનાસરણાયા ખાતે કુવા માંથી ત્રણ મૃતદેહ મળ્યા

દાહોદ જિલ્લાના ફતેપુરા ના નાનાસરણાયા ખાતે કુવા માંથી ત્રણ મૃતદેહ મળ્યા

ajaysansi@vatsalyanews.com 08-Sep-2020 11:04 PM 512

દાહોદદાહોદ જિલ્લાના ફતેપુરા ના નાનાસરણાયા ખાતે કુવા માંથી ત્રણ મૃતદેહ મળ્યા5 વર્ષીય અને ત્રણ માસ ની બાળકી સાથે 32 વર્ષીય મહિલા નો મૃતદેહ મળી આવ્યોમાતા તથા બે પુત્રી ઓ નો મૃતદેહ હોવાની આશકાહત્યા કે આત્....


1