જિંગાફાર્મ બનતું અટકાવો નહિતર લોકસભા ચુંટણીનો બહિષ્કાર કરશું ; જાણો ક્યાં ગામના ગ્રામજનોએ આવી ચીમકી આપી

જિંગાફાર્મ બનતું અટકાવો નહિતર લોકસભા ચુંટણીનો બહિષ્કાર કરશું ; જાણો ક્યાં ગામના ગ્રામજનોએ આવી ચીમકી આપી

vatsalyanews@gmail.com 03-Apr-2019 04:37 PM 99

જિંગાફાર્મ બનતું અટકાવો નહિતર લોકસભા ચુંટણીનો બહિષ્કાર કરશું ; જાણો ક્યાં ગામના ગ્રામજનોએ આવી ચીમકી આપીજાફરાબાદ ધારાબંદર ગામે જિંગાફાર્મ બની રહેલ હોય જેના કારણે ગામના પાણીનો નીકાલ જે થતો હતો તે અટકી ગ....


1