પંચમહાલ જિલ્લાના જાંબુઘોડા તાલુકાના મસાબાર ગામે મહિલા ઉપર દીપડાએ હુમલો કર્યો,

javedkhanpathan@vatsalyanews.com 14-Sep-2020 08:06 AM 213

પંચમહાલ જિલ્લાના જાંબુઘોડા તાલુકાના મસાબાર ગામે મહિલા ઉપર દીપડાએ હુમલો કર્યો,દીપડાના હુમલામાં મસાબાર ગામના ચંપાબેન ને માથા તથા ખભાના ભાગે ગંભીર ઇજાઓ પહોંચી છે તથા મંગાભાઈ જગાભાઈ ને પગના ભાગે ઇજાઓ પહોં....


1