જાંબુઘોડા તાલુકાના છેવાડાના પોયલી ગામે રાત્રિ સભા યોજાઇ

જાંબુઘોડા તાલુકાના છેવાડાના પોયલી ગામે રાત્રિ સભા યોજાઇ

amirdeloliya@vatsalyanews.com 04-Jan-2020 04:16 PM 184

પંચમહાલ.બ્યુરોચીફ.આમીર દેલોલીયારિપોર્ટર. કાદિરદાઢીશિક્ષણ, આરોગ્ય, કૃષિ સહિત જનસુખાકારી યોજનાઓની જાણકારી અપાઇ.વિધવા પેન્શન સહાય અને વૃધ્ધ પેન્શન સહાયના મંજુરી હુકમો લાભાર્થીઓને વિતરણ.ગ્રામજનોની રજુઆતોન....


જાંબુઘોડા તાલુકાના નારૂકોટ ગામ ખાતે અલગ-અલગ નાટકો યોજાયા.

જાંબુઘોડા તાલુકાના નારૂકોટ ગામ ખાતે અલગ-અલગ નાટકો યોજાયા.

vatsalyanews@gmail.com 22-Nov-2019 04:21 PM 212

ભારત સરકારના સૂચના એવમ પ્રસારણ મંત્રાલય ક્ષેત્રીય લોકસંપર્ક બ્યૂરો, ગોધરા (ગુજરાત પ્રદેશ) નોડેલ ઓફિસર સંજયભાઈ શાહ ના આયોજન દ્વારા પર્યાવરણ સંરક્ષણ, સ્વસ્છતા હી સેવા, પ્લાસ્ટિક પ્રદૂષણ, પ્લાસ્ટિક મુક્ત....


સુજલામ સુફલામ યોજના અંતર્ગત  જાંબુઘોડા તાલુકાના ખોડસલ ગામનું તળાવ ઊંડું થતા ખેડુતોમાં આનંદ

સુજલામ સુફલામ યોજના અંતર્ગત જાંબુઘોડા તાલુકાના ખોડસલ ગામનું તળાવ ઊંડું થતા ખેડુતોમાં આનંદ

amirdeloliya@vatsalyanews.com 09-Jul-2019 06:03 PM 234

પંચમહાલ.જાબુઘોડાબ્યુરોચીફ. આમિર દેલોલિયારિપોર્ટર. કાદિરદાઢીસુજલામ સુફલામ યોજના અંતર્ગતજાંબુઘોડા તાલુકાના ખોડસલ ગામનું તળાવ ઊંડું થતા ખેડુતોમાં આનંદવરસાદની મહેર થતા કુદરત અને સરકારનો આભાર માનતા ગ્રામજન....


જાંબુઘોડા ખાતે તાલુકા કક્ષાનો રોજગાર ભરતી મેળો યોજાયો...

જાંબુઘોડા ખાતે તાલુકા કક્ષાનો રોજગાર ભરતી મેળો યોજાયો...

amirdeloliya@vatsalyanews.com 27-Jun-2019 10:45 PM 392

પંચમહાલ.ગોધરાબ્યુરોચીફ. આમિર દેલોલિયારિપોર્ટર. કાદિરદાઢીસરકારી આઈટીઆઈ, જાંબુઘોડા ખાતે તાલુકા કક્ષાનો રોજગાર ભરતી મેળો યોજાયો ૨૯૨ ઉમેદવારો પ્રાથમિક ધોરણે પસંદ કરાયાજિલ્લા રોજગારી કચેરી, પંચમહાલ દ્વારા ....


પંચમહાલ જિલ્લાના જાંબુઘોડા ખાતે ૨૭મી જૂને  રોજગાર ભરતી મેળો યોજાશે

પંચમહાલ જિલ્લાના જાંબુઘોડા ખાતે ૨૭મી જૂને રોજગાર ભરતી મેળો યોજાશે

amirdeloliya@vatsalyanews.com 25-Jun-2019 02:30 PM 451

પંચમહાલ.બ્યુરોચીફ. આમિર દેલોલિયારિપોર્ટર. કાદિરદાઢીપંચમહાલ જિલ્લાના જાંબુઘોડાની સરકારી આઇ.ટી.આઇ. ખાતે તા. ૨૭/૦૬/૨૦૧૯ના રોજ સવારે ૧૦/૦૦ કલાકથી જિલ્લા રોજગાર કચેરી દ્વારા રોજગાર ભરતી મેળાનું આયોજન કરવામ....


1