સેન્દ્રિય ખેતી માટે સરદાર પટેલ કૃષિ સંશોધન પુરસ્કાર સુરેશભાઇ ગાંગાણીને મળ્યો

સેન્દ્રિય ખેતી માટે સરદાર પટેલ કૃષિ સંશોધન પુરસ્કાર સુરેશભાઇ ગાંગાણીને મળ્યો

vatsalyanews@gmail.com 30-Jun-2019 03:28 PM 219

જામનગર જિલ્લાના જોડિયા તાલુકાના માણામોરા ગામના પ્રગતિશીલ ખેડૂત સુરેશભાઇ ગાંગાણીને સેન્દ્રિય ખેતીમાં સારી કામગીરી માટે સરદાર પટેલ કૃષિ સંશોધન પુરસ્કાર એનાયત થયો છે. હાલમાં જ યોજાયે કૃષિ મહોત્સવ દરમિયાન....


હડિયાણા ગ્રામ પંચાયત સંચાલિત માધ્યમિક શાળા SSC નું ૬૦ ટકા પરિણામ.

હડિયાણા ગ્રામ પંચાયત સંચાલિત માધ્યમિક શાળા SSC નું ૬૦ ટકા પરિણામ.

vatsalyanews@gmail.com 26-May-2019 10:34 AM 110

હડિયાણા ગ્રામ પંચાયત સંચાલિત માધ્યમિક શાળા વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ ધો.૧૦ બોર્ડની પરીક્ષામાં શાળા નું ૬૦ ટકા પરિણામ આવેલ છે.પ્રથમ ક્રમાંકે ૮૩.૨૨ PR સાથે નકુમ વિદ્ધિ હસમુખભાઈ, દ્રીતીય ક્રમાંકે ૭૯.૫૫ PR સાથે હાકડા ....


દુઃખદ અવસાન

દુઃખદ અવસાન

vatsalyanews@gmail.com 14-May-2019 09:35 AM 135

ગં.સ્વ.શ્રી રમાબેન મહાશંકરભાઈ રાવલ(ગામ-હડીયાણા, તા.જોડીયા) જે વિજયભાઈ રાવલ(ધ્રોલ)નરેન્દ્રભાઇ રાવલ(હડીયાણા) ભરતભાઈ રાવલ(જૂનાગઢ) તેમજ શરદભાઇ રાવલ(હડીયાણા) નાં માતૃશ્રી નું દુઃખદ અવસાન થયેલ છે. ભગવાન એમન....


1