“હોમ લર્નિગ” અંતર્ગત“ચાલો ભણીએ , સૌના સથવારે”જોટાણા તાલુકાની નગીનપુરા પ્રા શાળામાં અમલીકરણ

“હોમ લર્નિગ” અંતર્ગત“ચાલો ભણીએ , સૌના સથવારે”જોટાણા તાલુકાની નગીનપુરા પ્રા શાળામાં અમલીકરણ

vatsalyanews@gmail.com 14-Dec-2020 03:24 PM 106

શિક્ષણ વિભાગ,ગુજરાત રાજ્ય દ્વારા ‘હોમ લર્નિંગ’કાર્યક્રમનો અમલ કરવામાં આવ્યો.આ કાર્યક્રમ અંતર્ગત જી.સી.ઈ.આર.ટી,ગાંધીનગરની પ્રેરણા અને જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન,મહેસાણા તથા જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિ,મહેસાણા....


1