દેવભૂમિ દ્વારકાના રાવલ શહેરમાં અંદાજે એક મહિનાથી બેંકોનો વહીવટ ક્યારેક બંધ તો ક્યારેક ધીમી ગતિએ ચાલે છે

દેવભૂમિ દ્વારકાના રાવલ શહેરમાં અંદાજે એક મહિનાથી બેંકોનો વહીવટ ક્યારેક બંધ તો ક્યારેક ધીમી ગતિએ ચાલે છે

hushenshekh@vatsalyanews.com 04-Oct-2019 08:59 PM 148

દેવભૂમિ દ્વારકાના રાવલ શહેરમાં હાલમાં બેંકોમાં બહુ વધારે ટ્રાફિક જોવા મળે છેકારણકે ક્યારેક બેંકોમાં સરોવર સ્લો ચાલે છે તો ક્યારેક સરવર બંધ હોય છે આના કારણે રાવલ શહેરની પબ્લિક કાયમી માટે પરેશાન હેરાન થ....


1