કરજણની જલારામ પ્રાથમિક શાળાના નવા મકાનનું ખાતમુહૂર્ત કરાયું.

કરજણની જલારામ પ્રાથમિક શાળાના નવા મકાનનું ખાતમુહૂર્ત કરાયું.

khatrifaijmohammed@vatsalyanews.com 26-Sep-2020 11:39 AM 120

કરજણની જલારામ પ્રાથમિક શાળાના નવુ મકાનનું ખાતમુહૂર્ત કરજણ શિનોર પોરના પૂર્વ ધારાસભ્ય અક્ષયભાઈ પટેલના હસ્તે કરવામાં આવ્યુંકરજણની જલારામ પ્રાથમિક શાળાના નવુ મકાન સર્વ શિક્ષા અભિયાન હેથળ સરકારશ્રીએ ૬૫ લા....


કરજણ ભરત મુનિ હોલ ખાતે પંડિત દીનદયાલ ઉપાધ્યાય જીની જન્મ જયંતિ નિમિત્તે ઇ બુકનું વિમોચન કરવામાં આવ્યુ.

કરજણ ભરત મુનિ હોલ ખાતે પંડિત દીનદયાલ ઉપાધ્યાય જીની જન્મ જયંતિ નિમિત્તે ઇ બુકનું વિમોચન કરવામાં આવ્યુ.

khatrifaijmohammed@vatsalyanews.com 25-Sep-2020 04:43 PM 146

કરજણ ભરત મુનિ હોલ ખાતે પંડિત દીનદયાલ ઉપાધ્યાય જીની જન્મ જયંતિ નિમિત્તે ઇ બુકનું વિમોચન કરવામાં આવ્યુ.પંડીત દિનદયાલ ઉપાધ્યાયજીની જન્મજયંતિ નિમીતે કરજણ ભરતમુનીમહોલ ખાતે પ્રદેશ મહામંત્રી શબ્દશરણજીના અધ્ય....


કરજણ તાલુકાના મોટીકોરલ ખાતે હાઈમાસ ટાવરનું લોકાર્પણ કરાયું.

કરજણ તાલુકાના મોટીકોરલ ખાતે હાઈમાસ ટાવરનું લોકાર્પણ કરાયું.

khatrifaijmohammed@vatsalyanews.com 24-Sep-2020 01:37 PM 210

કરજણ તાલુકાના મોટીકોરલ ખાતે હાઈમાસ ટાવરનું લોકાર્પણ કરજણ શિનોર પોરના પુર્વ ધારાસભ્ય અક્ષય પટેલ ના વરદ્ હસ્તે કરવામાં આવ્યુ.કરજણ તાલુકાના મોટીકોરલ ખાતે હાઈમાસ ટાવરનું લોકાર્પણ કરજણ શિનોર પોરના પુર્વ ધા....


1