કરજણ તાલુકાના દેઠાણ ગામે પ્લાસર ઇન્ડિયાના રેલ ઉપકરણ પ્લાન્ટનું કર્યું લોકાર્પણ:

કરજણ તાલુકાના દેઠાણ ગામે પ્લાસર ઇન્ડિયાના રેલ ઉપકરણ પ્લાન્ટનું કર્યું લોકાર્પણ:

vatsalyanews@gmail.com 18-Oct-2019 10:51 AM 376

આવો સહુ સાથે મળીને ગુજરાતને વૈકલ્પિક ભૂતળ પરિવહન વ્યવસ્થાનું કેન્દ્ર બનાવીએપ્રધાનમંત્રીના મેક ઇન્ડિયા કોન્સેપ્ટમાં સહભાગી બનવા બદલ ઔદ્યોગિક એકમને આપ્યા ધન્યવાદ..વડોદરાના રેલવે સાથે સંકળાયેલા ઉજ્જવળ ઇત....


1