બેઠા પુલોથી બાળકોનું ભવિષ્ય મુશ્કેલીમાં...

બેઠા પુલોથી બાળકોનું ભવિષ્ય મુશ્કેલીમાં...

vatsalyanews@gmail.com 07-Aug-2019 05:33 PM 384

છોટાઉદેપુર જિલ્લા ના કવાંટ તાલુકા નું ભૈરેથા ગામ જે મધ્યપ્રદેશ બોડર પર આવેલું છે. ગામની નદી પર ભોંય તણીયુ નાલું તુટી ગયુ છે. આ ગામના દરેક છોકરા ને ભણવા માટે શાળાએ જવામાં અને ભૈરેથા ગામનાં માણસોને જવા ....


1