કવાંટ પોલીસે  કિ.રૂ.૬૨.૯૬૦/- નો ભારતીય બનાવટનો વિદેશી દારૂ ઝડપી પાડયો.

કવાંટ પોલીસે કિ.રૂ.૬૨.૯૬૦/- નો ભારતીય બનાવટનો વિદેશી દારૂ ઝડપી પાડયો.

javedkhanpathan@vatsalyanews.com 08-Aug-2020 07:59 AM 285

રિપોટર.જાવેદ પઠાણ નસવાડીકવાંટ પોલીસે કિ.રૂ.૬૨.૯૬૦/- નો ભારતીય બનાવટનો વિદેશી દારૂ ઝડપી પાડયો....પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર કવાંટ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં પેટ્રોલિંગમાં હતા તે દરમિયાન કવાંટ પોલીસ સ્ટેશનના પો....


1