ખાંભા ના હંસપરા વિસ્તાર માં એક કોરના પોઝીટીવ

ખાંભા ના હંસપરા વિસ્તાર માં એક કોરના પોઝીટીવ

vatsalyanews@gmail.com 21-Jun-2020 06:48 PM 268

રિપોર્ટર, સિકંદર સમાં ખંlભા.. ખાંભા ના હંસપરા વિસ્તાર માં એક કોરના પોઝીટીવ .... ખાંભા દરજીકામ કરતા યુવાન ને કોરના પોઝીટીવ.... બે માસ પેહલા સુરત થી આવેલ યુવાન કોરના પોઝીટીવ... ગિરધારભાઈ જીવનભાઈ કલસરિયા....


અમરેલી જિલ્લામાં પ્રધાનમંત્રી ગ્રામીણ ડિજિટલ સાક્ષરતા અભિયાન અંતર્ગત મોટાપાયે ભ્રષ્ટચાર થયાની વિગતો સામે

અમરેલી જિલ્લામાં પ્રધાનમંત્રી ગ્રામીણ ડિજિટલ સાક્ષરતા અભિયાન અંતર્ગત મોટાપાયે ભ્રષ્ટચાર થયાની વિગતો સામે

vatsalyanews@gmail.com 02-Jun-2020 10:40 AM 116

સિકંદર સમાં ખાભામો. 7600336784અમરેલી જિલ્લામાં પ્રધાનમંત્રી ગ્રામીણ ડિજિટલ સાક્ષરતા અભિયાન અંતર્ગત મોટાપાયે ભ્રષ્ટાચાર થયાની વિગતો સામે આવી ભારત સરકારના આ અભિયાનમાં દરેક ગ્રામ પંચાયતમાં csc ના આઈડી ઉપ....


1