વડિયા સહકારી મંડળી ખાતે વાર્ષીક સાધારણ સભા પૂર્વમંત્રી બાવકુભાઈ ઉધાડ ની ઉપસ્થિતિમાં યોજાઈ

વડિયા સહકારી મંડળી ખાતે વાર્ષીક સાધારણ સભા પૂર્વમંત્રી બાવકુભાઈ ઉધાડ ની ઉપસ્થિતિમાં યોજાઈ

vatsalyanews@gmail.com 28-Dec-2020 10:41 AM 85

વડિયા સહકારી મંડળી ખાતે 66 મી વાર્ષીક સાધારણ સભા યોજાઈ હતી જેમા સભા સદોની ઉપસ્થિત રહી હતી આ સાધારણ સભામાં પૂર્વમંત્રી બાવકુભાઈ ઉધાડની ખાસ ઉપસ્થિતિ રહી હતી અને ખેડૂતોને ગાય આધારિત તેમજ દેશી ખાતર તરફ ખે....


સાવર કુંડલા થી વીરપુર જલારામ બાપા ની આસ્થા સાથે પદયાત્રા કરતા સાવર કુંડલાના યુવાનો

સાવર કુંડલા થી વીરપુર જલારામ બાપા ની આસ્થા સાથે પદયાત્રા કરતા સાવર કુંડલાના યુવાનો

vatsalyanews@gmail.com 28-Dec-2020 10:37 AM 82

દર વર્ષે ની જેમ આ વર્ષે પણ શ્રદ્ધાળુઓ પદ યાત્રા સાથે નિકળેલાજોકે કોરોના મહામારી વચ્ચે દર વર્ષે 200 થી 250 પદયાત્રીઓ નિકળતા તે હવે 20 જેટલા જ જોડાયા હતા દસ દિવસ અગાઉ ઉના થી પણ પદયાત્રીઓ વિરપુર જલારામ બ....


1