ઉત્તર ગુજરાતની સુજલામ સુફલામ(કાચી)કેનાલમાંથી 3 દિવસમાં પાણી ચાલુ નહીં કરાય તો આંદોલન

ઉત્તર ગુજરાતની સુજલામ સુફલામ(કાચી)કેનાલમાંથી 3 દિવસમાં પાણી ચાલુ નહીં કરાય તો આંદોલન

vatsalyanews@gmail.com 01-May-2020 12:26 PM 61

હાલે આખા વિશ્વમાં covid-19 કોરોનાની મહામારીએ ભરડો લીધો છે ત્યારે ગુજરાતમાં પણ કોરોનાનો કેર બીજા રાજ્યો કરતા કઇક વિશેષ છે અને આવા સમયમાં એકબાજુ આ મહામારી બીજી બાજુ અતિશય મોંઘવારીની સાથે સાથે બીજી આર્થિ....


1