ઢસા ખાતે સંત શ્રી જસુભારથીબાપુ ના વ્યાસ્થાને સપ્તાહ યોજાઇ.

ઢસા ખાતે સંત શ્રી જસુભારથીબાપુ ના વ્યાસ્થાને સપ્તાહ યોજાઇ.

princepurigosai@vatsalyanews.com 01-May-2019 04:48 PM 148

આજે ઢસા મુકામે બુધ્ધગિરિબાપુની ધારે સંત શ્રી જસુભારથીબાપુ ના વ્યાસ્થાને ચાલી રહેલ સપ્તાહનો લાભ લેતા તેમજ સંત શ્રી જસુભારથીબાપુ નુ શાલ તેમજ ફૂલહાર થી સન્માન કરતા રમેશગિરિ(ખીજડીયા), કનુપુરી (બોટાદ), ડો.....


1