માળીયા હાટીનામાં અનરાધાર વરસાદ

માળીયા હાટીનામાં અનરાધાર વરસાદ

vatsalyanews@gmail.com 23-Jul-2019 04:56 PM 99

આજે માળીયા હાટીના માં બપોર ના 4 કલાક આસ પાસ અનરાધાર વરસાદ પડ્યો એકકલાક માં મેધ ગર્જના તડાકા ભડાકા સાથે અંદાજે દોઢ ઇચ પાણી પડયું. ખેડૂતો અને લોકો ખુશ ખુશાલ થઈ ગયા માગ ફળીના પાક માટે કાચા સોના જેવો વરસા....


શ્રદ્ધાંજલી

શ્રદ્ધાંજલી

vatsalyanews@gmail.com 13-Jul-2019 06:41 PM 56

માળીયા હાટીના ગામ કાલીભંડા જીવા ભાઈ ગોવિદ ભાઈ પાથર ના ધર્મ પત્ની શ્રી સ્વગ દુધી બેન અષાઢ સુદ ૯ ને બુધવાર તા.૧૦/૦૭/૨૦૧૯. ના રોજ ચરણ પામેલ છે .તેમની ઉતર ક્રિયા અષાઢ વદને શનિવાર તા.૨૦/૦૭/૨૦૧૯.નાદિવસે રાખ....


1