વિંઝુવાડા ખાતે સરકારી આયુર્વેદ હોસ્પિટલનું લોકાર્પણ કરતા નાયબ મુખ્યમંત્રી

વિંઝુવાડા ખાતે સરકારી આયુર્વેદ હોસ્પિટલનું લોકાર્પણ કરતા નાયબ મુખ્યમંત્રી

vatsalyanews@gmail.com 12-Sep-2019 10:28 AM 206

અમદાવાદ જિલ્લાનાં માંડલ ખાતે ગઇ કાલે અનેકવિધ વિકાસકામો સાથે સરકારી આયુર્વેદ હોસ્પિટલ, વિંઝુવાડાનું પણ લોકાર્પણ નાયબ મુખ્યમંત્રી, ગુજરાત રાજ્ય નીતિનભાઈ પટેલના હસ્તે કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે નાયબ ....


1