ગઢશીશાના પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ની મુલાકાત કરતાં માંડવી નાં ધારાસભ્યશ્રી.વિરેન્દ્રસિંહ.જાડેજા..

ગઢશીશાના પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ની મુલાકાત કરતાં માંડવી નાં ધારાસભ્યશ્રી.વિરેન્દ્રસિંહ.જાડેજા..

maheshwariramesh@vatsalyanews.com 07-May-2020 07:23 AM 123

માંડવી કચ્છ:- માંડવીના લોકપ્રિય ધારાસભ્યશ્રી વિરેન્દ્રસિંહજી જાડેજા એ સમગ્ર માંડવી વિધાનસભાની ચિંતા કરી કોરોના વાયરસની આ વિકટ પરિસ્થિતિ માં કોઈને કઈ પણ તલકીફ ન પડે એના માટે દરેક ગામોમાં રૂબરૂ જઈ દરેક ....


તલવાણા ગામના શ્રીરામનગરમા રેડ ઝોન મુંબઈ માથી આવેલા લોકો ને કોરોટાઈન કરવામાં આવ્યાં.

તલવાણા ગામના શ્રીરામનગરમા રેડ ઝોન મુંબઈ માથી આવેલા લોકો ને કોરોટાઈન કરવામાં આવ્યાં.

maheshwariramesh@vatsalyanews.com 06-May-2020 09:53 PM 302

માંડવી કચ્છ :- હાલમાં વિશ્વભરમાં ફેલાયેલા નોવેલ કોરોના વાયરસ (covid-19).ને ઝડપથી ફેલાતો અટકાવવા સારૂં તકેદારી ના ભાગરૂપે રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા તથા મેં જીલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રી આને કલેકટર સાહેબ શ્રી કચ્....


રેડ ઝોન માથી બિદડા ગામમાં આવેલ લોકોને બિદડા ગામના હરિયા સેનેટેરી માં ૧૪.દિવસ માટે કોરોટાઈન ની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી.

રેડ ઝોન માથી બિદડા ગામમાં આવેલ લોકોને બિદડા ગામના હરિયા સેનેટેરી માં ૧૪.દિવસ માટે કોરોટાઈન ની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી.

maheshwariramesh@vatsalyanews.com 06-May-2020 04:20 PM 1319

માંડવી કચ્છ :- હાલમાં વિશ્વભરમાં ફેલાયેલા નોવેલ કોરોના વાયરસ (covid-19).ને ઝડપથી ફેલાતો અટકાવવા સારૂં તકેદારી ના ભાગરૂપે રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા તથા મેં જીલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રી આને કલેકટર સાહેબ શ્રી કચ્....


માંડવી તાલુકામાં સુન્ની મુસ્લિમ હિતરક્ષક કચ્છ સમિતિ દ્વારા જરૂરત મંદ પરિવારોને રમજાન રાસન કીટ વિતરણ કરવામાંઆવી.

માંડવી તાલુકામાં સુન્ની મુસ્લિમ હિતરક્ષક કચ્છ સમિતિ દ્વારા જરૂરત મંદ પરિવારોને રમજાન રાસન કીટ વિતરણ કરવામાંઆવી.

maheshwariramesh@vatsalyanews.com 05-May-2020 10:25 PM 347

માંડવી કચ્છ:- આજ રોજ માંડવી તાલુકા માં સુન્ની મુસ્લિમ હિત રક્ષક સમિતિ કચ્છ દ્વારા જરૂરત મંદ પરિવારો ને રમજાન રાસન કીટનુ વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું, માંડવી તાલુકાના વિવિધ ગામડાઓમાં, શીરવા,મેરાઉ,ગોધરા,ના....


માંડવી કચ્છના ધારાસભ્યશ્રી વિરેન્દ્રસિંહ જાડેજા દ્વારા કોટડી ભોજાય પાસે લોકડાઉનમા ફસાયેલા રાજય બાહરના મજુર લોકોને અનાજની કીટ નું વિતરણ કરવામાં આવ્યું.

માંડવી કચ્છના ધારાસભ્યશ્રી વિરેન્દ્રસિંહ જાડેજા દ્વારા કોટડી ભોજાય પાસે લોકડાઉનમા ફસાયેલા રાજય બાહરના મજુર લોકોને અનાજની કીટ નું વિતરણ કરવામાં આવ્યું.

maheshwariramesh@vatsalyanews.com 03-May-2020 08:42 PM 247

માંડવી કચ્છ :- હાલમાં વિશ્વભરમાં ફેલાયેલા નોવેલ કોરોના વાયરસ (covid-19).ને ઝડપથી ફેલાતો અટકાવવા સારૂં તકેદારી ના ભાગરૂપે રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા તથા મેં જીલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રી આને કલેકટર સાહેબ શ્રી કચ્....


માંડવી કચ્છનાં ધારાસભ્યશ્રી વિરેન્દ્રસિંહ જાડેજા દ્વારા નિરાધાર દિવ્યાંગોને અને વિધવા બહેનોને અનાજની કીટ વિતરણ કરવામાં આવી.

માંડવી કચ્છનાં ધારાસભ્યશ્રી વિરેન્દ્રસિંહ જાડેજા દ્વારા નિરાધાર દિવ્યાંગોને અને વિધવા બહેનોને અનાજની કીટ વિતરણ કરવામાં આવી.

maheshwariramesh@vatsalyanews.com 02-May-2020 07:18 PM 151

માંડવી કચ્છ :- હાલમાં વિશ્વભરમાં ફેલાયેલા નોવેલ કોરોના વાયરસ (covid-19).ને ઝડપથી ફેલાતો અટકાવવા સારૂં તકેદારી ના ભાગરૂપે રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા તથા મેં જીલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રી આને કલેકટર સાહેબ શ્રી કચ્....


ગઢશીશા.પો.સ્ટે વિસ્તારમાં જાહેરનામાનુ કડકાઈથી પાલન કરાવતી ગઢશીશા પોલીસ

ગઢશીશા.પો.સ્ટે વિસ્તારમાં જાહેરનામાનુ કડકાઈથી પાલન કરાવતી ગઢશીશા પોલીસ

maheshwariramesh@vatsalyanews.com 01-May-2020 07:38 AM 270

વાત્સલ્ય ન્યુઝ રિપોર્ટર :- રમેશ મહેશ્વરી.માંડવી કચ્છ:-હાલમાં વિશ્વભરમાં ફેલાયેલ નોવેલ કોરોના વાયરસ ( covid - 19 ) ને ઝડપથી ફેલાતો અટકાવવા સારૂ તકેદારીનાં ભાગરૂપે રાજ્ય સરકારશ્રી દારા તથા મેં . જીલ્લા ....


કચ્છના જાણીતા યુવા ભજનિક અને લોકગાયક એવા હિંમતદાન ગઢવી ની મુલાકાતે વાત્સલ્ય ન્યુઝ

maheshwariramesh@vatsalyanews.com 30-Apr-2020 03:54 PM 876

માંડવી કચ્છ :- માંડવી શહેરમાં આવેલ ચીમનભાઈ પટેલ શ્રી સરસ્વતી વિદ્યામંદિર સંગીત કેન્દ્રમાં સંગીત માટે મે છ વર્ષનો અભ્યાસ કરીને સંગીતનુ શિક્ષણ મેળવીયુ છે, અને મુંબઈ મધ્યે ભજન સમ્રાટ પદ્મ શ્રી.અનુપ જલોટા....


માંડવીના તમામ ખેડૂતોનાં તૈયાર થયેલ બાગાયતી પાર્કનુ વેચાણ અર્થે માંડવી મામલતદાર સાહેબશ્રીને આવેદનપત્ર આપતા તાલુકાના કોંગ્રેસ પાર્ટીના પ્રમુખ.

માંડવીના તમામ ખેડૂતોનાં તૈયાર થયેલ બાગાયતી પાર્કનુ વેચાણ અર્થે માંડવી મામલતદાર સાહેબશ્રીને આવેદનપત્ર આપતા તાલુકાના કોંગ્રેસ પાર્ટીના પ્રમુખ.

maheshwariramesh@vatsalyanews.com 29-Apr-2020 06:13 PM 148

માંડવી કચ્છ:- હાલમાં વિશ્વભરમાં ફેલાયેલા નોવેલ કોરોના વાયરસ (covid-19).ને ઝડપથી ફેલાતો અટકાવવા સારૂં તકેદારી ના ભાગરૂપે રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા તથા મેં જીલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રી આને કલેકટર સાહેબ શ્રી કચ્છ....


માંડવી તાલુકાના ભાજપ પ્રમુખશ્રી અને તાલુકા ભાજપ યુવા પ્રમુખશ્રી દ્વારા પોલીસ સ્ટાફના જવાનો ને માસ્ક,ગ્લોઝ,અને સેનેટાઈઝરનુ વિતરણ કરવામાં આવ્યું.

માંડવી તાલુકાના ભાજપ પ્રમુખશ્રી અને તાલુકા ભાજપ યુવા પ્રમુખશ્રી દ્વારા પોલીસ સ્ટાફના જવાનો ને માસ્ક,ગ્લોઝ,અને સેનેટાઈઝરનુ વિતરણ કરવામાં આવ્યું.

maheshwariramesh@vatsalyanews.com 28-Apr-2020 08:48 AM 243

માંડવી કચ્છ :- હાલમાં વિશ્વભરમાં ફેલાયેલા નોવેલ કોરોના વાયરસ (covid-19).ને ઝડપથી ફેલાતો અટકાવવા સારૂં તકેદારી ના ભાગરૂપે રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા તથા મેં જીલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રી આને કલેકટર સાહેબ શ્રી કચ્....