માંડવીના ધારાસભ્યશ્રી વિરેન્દ્રસિંહ જાડેજા દ્વારા માંડવી નગરપાલિકાના સફાઈ કામદારોને અનાજની કીટ નું વિતરણ કરવામાં આવ્યું.

માંડવીના ધારાસભ્યશ્રી વિરેન્દ્રસિંહ જાડેજા દ્વારા માંડવી નગરપાલિકાના સફાઈ કામદારોને અનાજની કીટ નું વિતરણ કરવામાં આવ્યું.

maheshwariramesh@vatsalyanews.com 27-Apr-2020 10:10 PM 148

માંડવી કચ્છ :- હાલમાં વિશ્વભરમાં ફેલાયેલા નોવેલ કોરોના વાયરસ (covid-19).ને ઝડપથી ફેલાતો અટકાવવા સારૂં તકેદારી ના ભાગરૂપે રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા તથા મેં જીલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રી આને કલેકટર સાહેબ શ્રી કચ્....


માંડવીમાં પોલીસ દ્વારા વાહન ચેકીંગ દરમિયાન ટીવીએસ.સ્કુટીની ડીકીમા દેશી દારૂની ૨૪-થેલીઓ સાથે એક સખ્સને ઝડપી પાડતી માંડવી પોલીસ

માંડવીમાં પોલીસ દ્વારા વાહન ચેકીંગ દરમિયાન ટીવીએસ.સ્કુટીની ડીકીમા દેશી દારૂની ૨૪-થેલીઓ સાથે એક સખ્સને ઝડપી પાડતી માંડવી પોલીસ

maheshwariramesh@vatsalyanews.com 27-Apr-2020 07:17 AM 567

માંડવી કચ્છ :- હાલમાં વિશ્વભરમાં ફેલાયેલા નોવેલ કોરોના વાયરસ (covid-19).ને ઝડપથી ફેલાતો અટકાવવા સારૂં તકેદારી ના ભાગરૂપે રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા તથા મેં જીલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રી આને કલેકટર સાહેબ શ્રી કચ્....


ગઢશીશા વિસ્તારના દરશડી ગામમાં બિડી તમાકું ના જથ્થા સાથે એક સખ્સ અને પાંચ સખ્સો લોકડાઉનનુ ઉલ્લંઘન કરતાને ઝડપી પાડતી ગઢશીશા પોલીસ.

ગઢશીશા વિસ્તારના દરશડી ગામમાં બિડી તમાકું ના જથ્થા સાથે એક સખ્સ અને પાંચ સખ્સો લોકડાઉનનુ ઉલ્લંઘન કરતાને ઝડપી પાડતી ગઢશીશા પોલીસ.

maheshwariramesh@vatsalyanews.com 26-Apr-2020 07:42 AM 1854

માંડવી કચ્છ:- હાલમાં વિશ્વભરમાં ફેલાયેલા કોરોના વાયરસ (covid - 19) ને ઝડપથી ફેલાતો અટકાવવા સારૂ તકેદારીનાં ભાગરૂપે રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા તથા મેં.જીલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રી અને કલેકટરશ્રી દ્રારા જાહેરનામા....


બિદડા ગામમાં બંને રેશનીક દુકાન પર સરકારશ્રી તરફથી આપવામાં આવેલા અનાજનું બીજી વખત નિઃશુલ્ક વિતરણ શરૂ કરાયું.

બિદડા ગામમાં બંને રેશનીક દુકાન પર સરકારશ્રી તરફથી આપવામાં આવેલા અનાજનું બીજી વખત નિઃશુલ્ક વિતરણ શરૂ કરાયું.

maheshwariramesh@vatsalyanews.com 25-Apr-2020 10:09 PM 465

માંડવી કચ્છ :- માંડવી તાલુકામાં આજ રોજ થી રેશનીક દુકાન પર સરકાર તરફથી નિઃશુલ્ક અનાજ નુ વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે. મહામારી ની ઉપસ્થિત થયેલી લોકડાઉનની પરિસ્થિતિમાં તમામ એન.એફ.એસ.એ. કાર્ડધારકોને અનાજનું જથ....


દહીસરા ગામમાં કેરા રોડ વિસ્તારમાં દસ દિવસ થી પીવાના પાણી માટે લોકો ત્રાહિમામ પોકારી રહ્યા છે.ત્યારે ગ્રામપંચાયત પાણી આપવા માટે કરે છે.નજર અંદાજ.

દહીસરા ગામમાં કેરા રોડ વિસ્તારમાં દસ દિવસ થી પીવાના પાણી માટે લોકો ત્રાહિમામ પોકારી રહ્યા છે.ત્યારે ગ્રામપંચાયત પાણી આપવા માટે કરે છે.નજર અંદાજ.

maheshwariramesh@vatsalyanews.com 23-Apr-2020 09:28 PM 339

ભુજ કચ્છ:- હાલમાં વિશ્વભરમાં ફેલાયેલ નોવેલ કોરોના વાયરસ ( covid -19 ) ને ઝડપથી ફેલાતો અટકાવવા સારૂ તકેદારીનાં ભાગરૂપે રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા તથા જીલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રી અને કલેક્ટરશ્રી કચ્છ દ્વારા જાહે....


માંડવી માં બિડી અને સીગરેટના જથ્થા સાથે એક સખ્સ ને ઝડપી પાડતી પશ્ચિમ કચ્છ ભુજની એસ.ઓ.જી.ની ટીમ .

માંડવી માં બિડી અને સીગરેટના જથ્થા સાથે એક સખ્સ ને ઝડપી પાડતી પશ્ચિમ કચ્છ ભુજની એસ.ઓ.જી.ની ટીમ .

maheshwariramesh@vatsalyanews.com 22-Apr-2020 07:04 PM 702

માંડવી કચ્છ:- કોરોના વાયરસ કોવીડ - ૧૯ જેને વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશન ( WHO ) દ્રારા વૈશ્વિક મહામારી જાહેર કરવામાં આવેલ છે જે અનુસંધાને કોરોના વાયરસ (કોવિડ-૧૯) ને અસરોને પહોચી વળવા તેમજ રોગ અટકાયત અને ....


ગઢશીશા ગામમાં લોકડાઉન નુ ઉલ્લંઘન કરતા પાંચ ઇસમોને ઝડપી પાડતી ગઢશીશા પોલીસ..

ગઢશીશા ગામમાં લોકડાઉન નુ ઉલ્લંઘન કરતા પાંચ ઇસમોને ઝડપી પાડતી ગઢશીશા પોલીસ..

maheshwariramesh@vatsalyanews.com 21-Apr-2020 07:46 AM 268

માંડવી કચ્છ:- હાલમાં વિશ્વભરમાં ફેલાયેલ નોવેલ કોરોના વાયરસ ( covid - 19 ) ને ઝડપથી ફેલાતો અટકાવવા સારૂ તકેદારીનાં ભાગરૂપે રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા તથા મેં.જીલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રી અને કલેક્ટરશ્રી કચ્છ દ્વ....


સુરતના ઉધના થી આવેલા કોડાય ગામમાં સાત દિવસ પછી હોમ કોરોટાઈન કરવામાં આવ્યું.

સુરતના ઉધના થી આવેલા કોડાય ગામમાં સાત દિવસ પછી હોમ કોરોટાઈન કરવામાં આવ્યું.

maheshwariramesh@vatsalyanews.com 20-Apr-2020 02:28 PM 378

માંડવી કચ્છ:- હાલમાં વિશ્વભરમાં ફેલાયેલ નોવેલ કોરોના વાયરસ ( covid - 19 ) ને ઝડપથી ફેલાતો અટકાવવા સારૂ તકેદારીનાં ભાગરૂપે રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા તથા મેં.જીલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રી અને કલેક્ટરશ્રી કચ્છ દ્વ....


માંડવી તાલુકાના ગઢશીશા ગામના વિસ્તારમાં બહારનાં રાજ્યના મજુર લોકોને અનાજની કીટ નું વિતરણ કરતી ગઢશીશા પોલીસ.

માંડવી તાલુકાના ગઢશીશા ગામના વિસ્તારમાં બહારનાં રાજ્યના મજુર લોકોને અનાજની કીટ નું વિતરણ કરતી ગઢશીશા પોલીસ.

maheshwariramesh@vatsalyanews.com 19-Apr-2020 09:30 AM 140

માંડવી કચ્છ :- હાલમાં વિશ્વભરમાં ફેલાયેલા નોવેલ કોરોના વાયરસ ને ઝડપથી ફેલાતો અટકાવવા માટે ભારત સરકાર તરફથી અને રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા તથા જીલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રી અને કચ્છ કલેકટર સાહેબ શ્રી દ્વારા અલગ-અ....


માંડવી તાલુકાના કોકલીયા ગામની સીમમાં શિકાર કરવા આવલ એક શિકારી ઝડપાયો.બે શિકારી નાશિ છુટયા.

માંડવી તાલુકાના કોકલીયા ગામની સીમમાં શિકાર કરવા આવલ એક શિકારી ઝડપાયો.બે શિકારી નાશિ છુટયા.

maheshwariramesh@vatsalyanews.com 19-Apr-2020 08:53 AM 401

માંડવી કચ્છ:- હાલમાં વિશ્વભરમાં ફેલાયેલા કોરોના વાયરસ (કોવાઈડ-૧૯) ને ઝડપથી ફેલાતો અટકાવવા સારૂં તકેદારી ના ભાગરૂપે રાજ્ય સરકાર શ્રી દ્વારા અને જીલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રી અને કલેકટર દ્વારા લોકડાઉન જાહેર કર....