માંડવીના નાગવાછી ગામના રહીશ ગજરાબેન નિલેશભાઇ ચૌધરીનું  ઘરના ઘરનું સ્વપ્ન સાકાર થયું

માંડવીના નાગવાછી ગામના રહીશ ગજરાબેન નિલેશભાઇ ચૌધરીનું ઘરના ઘરનું સ્વપ્ન સાકાર થયું

vatsalyanews@gmail.com 03-Jul-2019 06:41 PM 244

ઘર મંજૂરી અને બાંધકામ માટે એક જ વાર ગ્રામ પંચાયતઅને તાલુકા પંચાયત સુધી જવું પડયું હતું: લાભાર્થી નિલેશભાઈ ચૌધરી ઘર બનાવવાની ચિંતા દૂર કરીને સરકારે અમને છત્ર પૂરૂ પાડ્યું છે: ગજરાબેન નિલેશભાઇ ચૌધરીસુરત....


1