ગુજરાત ઈન્ડસ્ટ્રીઝ પાવર કંપની લિ. દ્વારા વેલનેસ અને ધ્યાનોત્સવ કાર્યક્રમ યોજાયો

ગુજરાત ઈન્ડસ્ટ્રીઝ પાવર કંપની લિ. દ્વારા વેલનેસ અને ધ્યાનોત્સવ કાર્યક્રમ યોજાયો

vatsalyanews@gmail.com 30-Jun-2019 01:38 PM 254

વન આદિજાતિ મંત્રી ગણપતસિંહ વસાવાની ઉપસ્થિતિમાં માંગરોળના નાની નરોલી ખાતે ગુજરાત ઈન્ડસ્ટ્રીઝ પાવર કંપની લિ. દ્વારા વેલનેસ અને ધ્યાનોત્સવ કાર્યક્રમ યોજાયોવન આદિજાતિ મંત્રી ગણપતસિંહ વસાવાની ઉપસ્થિતિમાંમા....


માંગરોળ-ઉમરપાડા તાલુકામાં શેરી નાટકો દ્વારા મતદાન જાગૃતિ અભિયાન

માંગરોળ-ઉમરપાડા તાલુકામાં શેરી નાટકો દ્વારા મતદાન જાગૃતિ અભિયાન

vatsalyanews@gmail.com 22-Apr-2019 12:47 PM 344

માંગરોળ ઉમરપાડા તાલુકામાં જાગો મતદાર જાગો અભિયાન અંતર્ગત શેરી નાટકો દ્વારા મતદારોમાં મતદાન અંગે જાગૃતિ લાવવા માટેનો પ્રયાસ ભારતીય ચુંટણી પાંચના નિર્દેષન હેઠળ કરવામાં આવી રહ્યો છે.ભારતીય ચુંટણી પંચ દ્વ....


1