માંગરોળ-ઉમરપાડા તાલુકામાં શેરી નાટકો દ્વારા મતદાન જાગૃતિ અભિયાન

માંગરોળ-ઉમરપાડા તાલુકામાં શેરી નાટકો દ્વારા મતદાન જાગૃતિ અભિયાન

vatsalyanews@gmail.com 22-Apr-2019 12:47 PM 71

માંગરોળ ઉમરપાડા તાલુકામાં જાગો મતદાર જાગો અભિયાન અંતર્ગત શેરી નાટકો દ્વારા મતદારોમાં મતદાન અંગે જાગૃતિ લાવવા માટેનો પ્રયાસ ભારતીય ચુંટણી પાંચના નિર્દેષન હેઠળ કરવામાં આવી રહ્યો છે.ભારતીય ચુંટણી પંચ દ્વ....


1